Monday , May 20 2024

Suceava

Stiri din Suceava

Insolventa ceruta de Vama la DIANA STAR pentru neplata taxelor vamale la importul de automobile

N firma sucevean\ a introdus `n ]ar\, `ncep=nd cu 2001, 21 de ma[ini declar=ndu-le ca fiind preluate `n leasing n `n realitate, ele au fost pl\tite integral la furnizorul german n DIANA STAR ar trebui s\ restituie statului circa 500.000 de lei, reprezent=nd taxe vamale, TVA, accize [i accesorii ale …

Mai mult »

Aproximativ 160.000 de lei pentru realizarea a patru indicatoare ce vor fi amplasate la intrarea in municipiul Suceava

N din totalul de opt indicatoare, patru urmeaz\ s\ fie montate la intr\rile `n municipiul Suceava p=n\ la 15 octombrie Primarul municipiului Suceava a spus miercuri, 8 septembrie c\ la intrare `n municipiu Suceava vor fi amplasate noi indicatoare. Primarul Ion Lungu a anun]at c\ anul acesta au avut loc …

Mai mult »

Flutur se declara nemultumit de modul in care se reconstruiesc casele sinistratilor de la Patrauti

N „Pentru P\tr\u]i, c\ut\m un depozit de poft\ de lucru”, a declarat, ieri, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, ad\ug=nd c\ `n alte p\r]i este invitat s\ participe la sfin]irea caselor pentru sinistra]i iar de la P\tr\u]i a primit numai pl=ngeri [i tot felul de justific\ri ca s\ nu `nceap\ …

Mai mult »

Festivalul “Tara Fagilor, in Moldova lui Stefan cel Mare”, la a doua editie, la Putna

Prim\ria Putna [i Asocia]ia de Dezvoltare Locala Putna organizeaza s=mb\t\, 11 septembrie a.c., a doua edi]ie a Festivalului “}ara Fagilor, în Moldova lui {tefan cel Mare”. Deschiderea oficiala a Festivalului va avea loc în fa]a C\minului Cultural din Putna, la ora 10.00, cu o parada a costumelor populare, a c\l\re]ilor …

Mai mult »

Treizeci de cerbi, urmariti de vanatori in aceasta toamna, in padurile Bucovinei

N tariful de împu[care pentru specia cerb este cuprins, în func]ie de masa trofeului ( în mod obi[nuit de la 7 pân\ la aproximativ 11 kilograme) între 1500 de Euro [i 8000 de Euro Direc]ia Silvic\ Suceava, gestionar\ a 27 de fonduri de v=n\toare pe raza jude]ului nostru, a[teapt\ `n …

Mai mult »

Baiatul care a gasit un fildes de mamut a primit 500 de lei “prima” de la Gheorghe Flutur

Ionu] Ursulean, t=n\rul de 15 ani, din comuna Brodina, care a g\sit un filde[ de mamut pe malul p=r=ului Valea Brodinei, a primi o recompens\ de 500 de lei. Cel care a dat ace[ti bani este pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a avut o discu]ie `n diminea]a …

Mai mult »

Sfinte Moaste din Grecia, la hramul Manastirii Râsca

Marti, 14 septembrie, M\n\stirea Râ[ca pr\znuie[te hramul În\l]\rii Sfintei Cruci. Credincio[ii sunt invita]i s\ participe la Sfânta Liturghie arhiereasc\, la care vor sluji Înaltpreasfin]itul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, Preasfin]itul Ioachim B\c\oanul [i Preasfin]itul Calinic Boto[\neanul. Bucuria praznicului va fi des\v=r[it\ prin `nchinarea la Sfintele Moa[te sosite din Grecia, de …

Mai mult »

Nasul “mafiei pestelui” din judet, prins in miez de noapte pe un iaz langa Falticeni

N poli]i[tii l-au l\sat `n libertate pe Nicolae Berariu, cel care de luni `ntregi ]ine sub teroare paznicii iazurilor din jude], `ntocmindu-i doar un dosar penal pentru de]inere ilegal\ de setci n acum zece zile, Berariu a fost surprins pe iazul de la Moara cu barca plin\ de pe[te, dar …

Mai mult »

12 hectare de teren pentru constructia unei noi baze sportive, la iesirea spre Falticeni

N primarul Lungu a declarat c\ pe cele 12 hectare, situate la intrarea în ora[ dinspre F\lticeni, inten]ioneaz\ s\ construiasc\ o baz\ sportiv\ care va include un stadion, o sal\ polivalent\, terenuri de antrenament [i bazine de înot n pe locul actualului stadion “Areni” ar urma s\ se construiasc\ un …

Mai mult »

80% dintre reclamatiile sucevenilor impotriva sucursalelor bancare din judet vizeaza Volksbank

N cel mai frecvent, sucevenii reclam\ perceperea, în continuare, a comisionului de risc, dar [i existen]a în contractele în derulare a unor clauze apreciate ca abuzive de c\tre consumatori n Comisariatul pentru Protec]ia Consumatorilor Suceava a aplicat, în luna august, amenzi de 85.000 de lei sucursalelor bancare din jude], pentru …

Mai mult »