Saturday , June 15 2024

Circa 80% dintre concurentele înscrise la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni nu au promovat probele eliminatorii

.
N b\ie]ii sunt planifica]i la aceste probe pân\ duminic\, 29 august a.c. n din cei aproximativ 1.500 de candida]i care au avut constituite dosare de concurs s-au înscris 1.349 de persoane n dup\ finalizarea probelor eliminatorii, candida]ii care le vor promova vor participa mar]i, 31 august, la proba de verificare a cuno[tin]elor
Sâmb\t\, 21 august, [i duminic\, 22 august, peste 1.300 de candida]i au sosit la sediul {colii Militare de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni în vederea înscrierii [i primirii legitima]iilor de concurs. Împreun\ cu buletinul/cartea de identitate, legitima]ia este actul pe baza c\ruia un candidat particip\ la probele din cadrul concursului de admitere. Din cei aproximativ 1.500 de candida]i care au avut constituite dosare de concurs s-au înscris 1.349 de persoane, 146 de fete (din care una de etnie rom\) [i 1.203 b\ie]i, din care opt de etnie rom\.
Duminic\, 22 august, începând cu ora 16.00, pe platoul din incinta [colii a avut loc un instructaj cu candida]ii [i înso]itorii acestora. Col. Lauren]iu Hopu, comandantul [colii [i pre[edintele comisiei de admitere, a prezentat modul de desf\[urare a concursului, componen]a comisiilor [i a subcomisiilor, metoda de elaborare a subiectelor [i a r\spuns întreb\rilor adresate.
Primele deta[amente care au sus]inut probele eliminatorii au fost cele de fete, care au fost planificate începând cu ora 07.00, luni, 23 august. Examinarea medical\ s-a desf\[urat la sediul [colii, iar verificarea aptitudinilor fizice – pe Stadionul municipal „Nada Florilor”. În urma acestor probe, din cele 146 de candidate înscrise, dou\ au fost declarate „inapt” medical [i doar 30 au promovat probele fizice. Cele mai multe candidate au întâmpinat greut\]i la proba de vitez\ (68 dintre candidatele nepromovate) [i la cea de rezisten]\ (30). Situa]ia este similar\ celei întâlnite anul trecut, când doar 17 fete din 95 au trecut cu bine de probele eliminatorii.
Urm\toarele deta[amente sunt planificate în conformitate cu graficul desf\[ur\rii concursului de admitere afi[at la avizierul de la intrarea [colii [i postat pe www.jandarmeriafalticeni.ro.
Dup\ finalizarea probelor eliminatorii, candida]ii care le vor promova vor participa mar]i, 31 august, la proba de verificare a cuno[tin]elor. (O. P.)

Vezi si

Viitorul Liteni a câștigat la loviturile de departajare faza județeană a Cupei României

Viitorul Liteni a câștigat pentru al treilea an consecutiv faza județeană a Cupei României, după …

error: