Monday , March 27 2023

Concert organizat de Asociatia „Youth Can Do It”, in parteneriat cu Politia si Directia de Tineret in cadrul Festivalului Antiviolenta „Night Music”

N concertul va avea loc `n Office’s Club, fiind precedat `n zilele de miercuri [i vineri de un concurs de produc]ie muzical\ [i un concursul na]ional de DJ
Asocia]ia „Youth Can Do It”, `n parteneriat cu Direc]ia Jude]ean\ de Tineret Suceava [i Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava, a organizat a doua edi]ie a Festivalului Antiviolen]\ „Night Music” sub sloganul „Consum\-]i energia prin muzic\, nu prin violen]\”. Potrivit organizatorilor, ac]iunea este una nonprofit [i se vrea a fi o alternativ\ de petrecerea timpului liber a tinerilor, precum [i o informare despre consecin]ele unui mod de via]\ dominat de violen]\.
Pre[edintele Asocia]iei „Youth Can Do It”, Vlad Grosar, a spus c\ evenimentul va debuta cu un concurs de produc]ie muzical\, care va avea loc ast\zi [i va continua cu concursul na]ional de DJ (DJContest.ro) din 27 august 2010. Juriul concursului de produc]ie muzical\ este alc\tuit din Bobbu (Mastermind Drumskill Crew Events), Julianno [i Stefanno (produc\tori de talie interna]ional\, av=nd contracte semnate cu Neuroscience Recordings Anglia, Elliptic Records Europa [i Doorn Records Olanda). Juriul concursului na]ional de DJ este format din DJ Spark (trainer la cea mai modern\ [coal\ de DJ din ]ar\ – On’Off DJ School Ia[i), DJ Gaby Marian (DJ rezident la radio Impact FM) [i Julianno (locul 2 la concursul international de DJ ce a avut loc `n Italia).
Potrivit organizatorilor, vineri seara `ncep=nd cu ora 24.00, `n Office’s Club Suceava va avea loc un concert care `ncheie festivalul, care `i are ca invita]i pe: CriZZa (campion na]ional la electro-dance), DJ Gaby Marian [i c=[tig\torul locului 1 la DJContest.ro. (D.P.)

Vezi si

Sute de absenți la simularea probei la limba și literatura română a examenului național de Bacalaureat 2023

Simularea probei scrise la limba și literatura română din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea …