Friday , May 24 2024

Concert organizat de Asociatia „Youth Can Do It”, in parteneriat cu Politia si Directia de Tineret in cadrul Festivalului Antiviolenta „Night Music”

N concertul va avea loc `n Office’s Club, fiind precedat `n zilele de miercuri [i vineri de un concurs de produc]ie muzical\ [i un concursul na]ional de DJ
Asocia]ia „Youth Can Do It”, `n parteneriat cu Direc]ia Jude]ean\ de Tineret Suceava [i Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava, a organizat a doua edi]ie a Festivalului Antiviolen]\ „Night Music” sub sloganul „Consum\-]i energia prin muzic\, nu prin violen]\”. Potrivit organizatorilor, ac]iunea este una nonprofit [i se vrea a fi o alternativ\ de petrecerea timpului liber a tinerilor, precum [i o informare despre consecin]ele unui mod de via]\ dominat de violen]\.
Pre[edintele Asocia]iei „Youth Can Do It”, Vlad Grosar, a spus c\ evenimentul va debuta cu un concurs de produc]ie muzical\, care va avea loc ast\zi [i va continua cu concursul na]ional de DJ (DJContest.ro) din 27 august 2010. Juriul concursului de produc]ie muzical\ este alc\tuit din Bobbu (Mastermind Drumskill Crew Events), Julianno [i Stefanno (produc\tori de talie interna]ional\, av=nd contracte semnate cu Neuroscience Recordings Anglia, Elliptic Records Europa [i Doorn Records Olanda). Juriul concursului na]ional de DJ este format din DJ Spark (trainer la cea mai modern\ [coal\ de DJ din ]ar\ – On’Off DJ School Ia[i), DJ Gaby Marian (DJ rezident la radio Impact FM) [i Julianno (locul 2 la concursul international de DJ ce a avut loc `n Italia).
Potrivit organizatorilor, vineri seara `ncep=nd cu ora 24.00, `n Office’s Club Suceava va avea loc un concert care `ncheie festivalul, care `i are ca invita]i pe: CriZZa (campion na]ional la electro-dance), DJ Gaby Marian [i c=[tig\torul locului 1 la DJContest.ro. (D.P.)

Vezi si

Șapte medalii de aur pentru doctoranzi și cadre didactice ale USV, la Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ

Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din …