Thursday , April 18 2024

Mai multi medici suceveni, inselati de un escroc care se da drept angajat al Colegiului Medicilor si solicita sponsorizari

N un t=n\r de vreo 30 de ani, prezentabil [i bine `mbr\cat umbl\ prin cabinetele medicale din Suceava [i, mai nou, C=mpulung Moldovenesc, solicit=nd diferite sponsoriz\ri `n numele Colegiului Medicilor n povestea sa se schimb\ `n func]ie de situa]ie iar, c=nd nu g\se[te “`n]elegere”, devine violent n juristul CM Suceava a spus c\ ieri a fost trimis\ o adres\ oficial\ Poli]iei Municipiului Suceava pentru a interveni `n rezolvarea acestei situa]ii astfel ca al]i medici s\ nu mai fie `n[ela]i de escroc
Sucevenii au dovedit `nc\ o dat\ c\ sunt adev\ra]i supravie]uitori `n vremuri grele, fiind foarte inventivi c=nd vine vorba de f\cut rost de bani f\r\ eforturi prea mari. Escrocheriile sunt, `n continuare, la ordinea zilei, mai ales `n perioada recesiunii, care exploateaz\ la maxim disperarea unora. Astfel, un t=n\r de vreo 30 de ani, prezentabil [i bine `mbr\cat umbl\ prin cabinetele medicale din Suceava [i, mai nou, C=mpulung Moldovenesc, solicit=nd diferite sponsoriz\ri `n numele Colegiului Medicilor (CM). Povestea sa se schimb\ `n func]ie de situa]ie iar, c=nd nu g\se[te “`n]elegere”, devine violent.
Situa]ia, care pare s\ dureze de vreo dou\ s\pt\m=ni, a ajuns la urechile pre[edintelui CM Suceava, Ioan Mihe]iu, `n urm\ cu c=teva zile, din pur\ `nt=mplare.
“Un escroc circul\ din cabinet `n cabinet [i solicit\ `n numele Colegiului Medicilor sponsoriz\ri, `n special la medicii stomatologi. Pretinde c\ mama unui coleg de-al nostru ar fi bolnav\ [i c\ se str=ng bani pentru a-l ajuta, iar unii medici au dat [i c=te dou\-trei milioane. Este un escroc patentat care trebuie pus la punct [i vrem s\-i avertiz\m pe colegii no[tri s\ nu cad\ victime acestui individ”, a declarat Ioan Mihe]iu.
Juristul CM Suceava, Andreea Munteanu, a spus c\ ieri a fost trimis\ o adres\ oficial\ Poli]iei Municipiului Suceava pentru a interveni `n rezolvarea acestei situa]ii astfel ca al]i medici s\ nu mai fie `n[ela]i de falsul reprezentant al CM iar numele institu]iei s\ nu fie denigrat.
“Un domn bine `mbr\cat, brunet, `nalt, la vreo 30-40 de ani, umbl\ prin cabinete medicale, se d\ reprezentant al CM Suceava, cere actele la control [i apoi le spune medicilor c\ nu sunt tocmai `n regul\ [i c\ trebuie s\ fac\ sponsoriz\ri. ~n alte locuri a spus c\ el colaboreaz\ cu doctorul Costea (pre[edintele Colegiului Medicilor Stomatologi Suceava, n.red.) [i c\ are aprobarea lui s\ str=ng\ bani de prin cabinetele stomatologice pentru c\ el sufer\ de o boal\ grav\. La un laborator medical din Suceava a f\cut scandal pentru c\ era beat [i acolo unde i se cer actele la control fuge. Noi, cei de la CM, nu facem dec=t controale anun]ate [i nu cerem acte la control, cu at=t mai pu]in sponsoriz\ri”, a punctat Andreea Munteanu.
CM Suceava atrage aten]ia tuturor medicilor care ar putea s\ intre `n contact cu escrocul c\ acesta nu are nicio leg\tur\ cu institu]ia, plas=nd problema `n m=na organelor competente care ar urma s\ pun\ punct situa]iei pentru ca individul s\ nu mai fac\ alte victime. (Oana PAULIUC)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …