Saturday , June 15 2024

1,3 milioane de lei pentru modernizarea Drumului Talienilor

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat, `n [edin]a de ieri, indicatorii tehnico economici pentru modernizarea drumului jude]ean V\leni-St=ni[oara – limita cu jude]ul Neam]. Este vorba de 1,3 milioane de lei, pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur, declar=nd c\ investi]ia este extrem de important\ `n perspectiva punerii `n valoare a zonei turistice M\lini – Borca. Potrivit lui Gheorghe Flutur, modernizarea intergral\ a “Drumului Talienilor” din romanul “Baltagul”, de Mihail Sadoveanu, leag\ v\ile r=urilor Moldova [i Bistri]a. „Acest lucru `nseamn\ `nc\ o zon\ cu sporturi de iarn\, cum este M\lini, care are p=rtie de schi [i deschide perspectiva construirii de pensiuni turistice [i dezvolt\rii turismului `n zona aceasta cu poten]ial foarte mare”, a declarat Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Își pregătește Flutur un înlocuitor?

Au rămas mai bine de trei luni până la preluarea de către Gheorghe Șoldan a …

error: