Tuesday , April 23 2024

Consiliul Judetean a ridicat interdictia de construire pe versantul de Nord Est al Sucevei

Consilierii jude]eni suceveni au aprobat, `n [edin]a de ieri, proiectul de hot\r=re cu privire la ridicarea interdic]iei de construire pe mai multe str\zi situate pe versantul de Nord-Est al municipiului Suceava. Este vorba despre str\zile Bogdan Vod\, Petuniilor, Lasc\r Lu]ia [i Mihail Sadoveanu. ~n favoarea proiectului au votat 30 de consilieri jude]eni din cei prezen]i, `n timp ce trei s-au ab]inut [i anume social democra]ii Petru {tirbu [i Ioan Corjuc, al\turi de liberalul Bogdan Cristache. Interdic]ia de construire fusese instituit\ `n anul 1997, din cauza alunec\rilor de teren, `ntre timp terenul fiind consolidat [i nemaifiind reactivate `n ultimii ani alunec\rile de teren. (D.P.)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …