Monday , May 20 2024

Suceava

Stiri din Suceava

Structura de rezistenta a cladirii principale a Colegiului de Arta Suceava, afectata de vechime

N primarul Ion Lungu spune c\ din discu]iile avute cu unii speciali[ti, refacerea structurii de rezisten]\ a cl\dirii ar putea s\ coste milioane de euro, iar solu]ia pe care edilul [ef o `ntrevede este cea a atragerii de fonduri europene n Prim\ria va continua s\ finan]eze [i lucr\rile la Colegiul …

Mai mult »

Flutur va sustine cauza Sucevei in Parlamentul European pentru activarea Fondului de Solidaritate

N este vorba de bani care vor fi acorda]i Rom=niei pentru acoperirea unor pagube provocate de inunda]iile din aceast\ var\, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, declar=nd c\ sper\ ca din 27 de milioane de euro ce revin ]\rii noastre din fondul de Solidaritate, jude]ului Suceava s\ i se repartizeze …

Mai mult »

Subsolul Gradinitei “Aschiuta”, inundat trei zile la rand din cauza lucrarilor ISPA

N luni diminea]\, la primele ore, `nainte de a-[i primi copiii `n clase, angaja]ii GPP “A[chiu]\” au evacuat apa din subsol, iar, din fericire, alimentele nu au fost afectate pentru c\ `nc\ nu fuseser\ depozitate `n acea zon\ n mar]i diminea]\ povestea s-a repetat, la fel ca [i ieri, `ns\ …

Mai mult »

Elevii de gimnaziu din Costâna nu au mers nici miercuri la scoala din centrul de comuna

Elevii de gimnaziu ai fostei [coli cu clasele I-VIII din localitatea sucevean\ Costâna, desfiin]at\ din cauza num\rului mic de elevi, nu s-au prezentat nici miercuri la [coala din centrul comunei Todire[ti, unde au fost repartiza]i. Purt\torul de cuvânt al Inspectoratului {colar Jude]ean (I{J) Suceava, Lauren]a Hacman, a declarat, miercuri, c\ …

Mai mult »

Primarul Sucevei nu aproba cererile asistentilor medicali scolari care vor concedii pentru a lucra in strainatate

N „~n]eleg c\ este greu pentru mul]i, [tiu c\ este o perioad\ dificil\, dar cine vrea s\ lucreze `n str\in\tate s\ plece. Cine vrea s\ r\m=n\ `n ]ar\ s\-[i fac\ datoria”, a spus primariul Ion Lungu `n conferin]\ de pres\ Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at, miercuri, c\ nu va …

Mai mult »

Anul scolar a inceput cu 140 de profesori in minus

N 134 dintre ei sunt titulari care au solicitat concediu f\r\ plat\ pentru un an de zile, iar al]i [apte au demisionat din `nv\]\m=nt Anul [colar a `nceput cu 141 de profesori `n minus, 134 dintre ei fiind titulari care au solicitat concediu f\r\ plat\, iar al]i [apte au demisionat …

Mai mult »

Sapte tigani din Bosanci au umplut holurile de la Urgente, dupa ce s-au batut pe chestiuni de “mediu”

N dou\ familii St\nescu din c\tunul de rromi ai comunei Bosanci s-au luat la b\taie pentru c\ cineva ar fi aruncat gunoaie `ntr-un p=r=u n dup\ ce s-au dus la spital s\-[i panseze r\nile, rromii s-au `ntors acas\ [i s-au `mp\cat. ~n comunitata de ]igani din comuna Bosanci, s-a produs …

Mai mult »

Caietul de sarcini al licitatiei pentru o noua centrala termica a Sucevei va fi aprobat vineri de Consiliul Local

N primarul Ion Lungu sper\ ca licita]ia s\ poat\ s\ fie organizat\ c=t mai cur=nd [i s\ fie desemnat un c=[tig\tor p=n\ la finele anului ~n cursul zilei de vineri va fi supus discu]iei, `n vederea aprob\rii `ntr-o [edin]\ a Consiliul Local, un proiect de hot\r=re privind caietul de sarcini …

Mai mult »

Incasarile TPL au crescut cu 10% pe fondul inceperii anului scolar

N de[i `n prima zi a anului [colar s-a `ncasat o sum\ mai mic\ dec=t anul trecut, fa]\ de aceea[i perioad\ a lunii anterioare v=nzarea abonamentelor pentru elevi a adus TPL venituri mai mari cu 10%, dup\ cum a informat directorul Darie Romaniuc n elevii [i studen]ii suceveni beneficiaz\ de …

Mai mult »

15 familii de romi suceveni traiesc cu teama de a nu fi evacuate dintr-o tabara din nordul Frantei

N ei afirm\ c\ nu inten]ioneaz\ s\ se `ntoarc\ `n Rom=nia pentru c\ “acolo, casele au fost distruse de inunda]ii”  n ]iganii au sosit `n zona respectiv\ `n urm\ cu o lun\ [i spun c\  le “este team\ de poli]ie, c\ vin într-o diminea]\ [i distrug totul aici” Aproximativ 15 …

Mai mult »