Sunday , July 21 2024

Producatorul de incaltaminte vicovean AGSESY, in faliment cerut de un partener de afaceri german

N “papucarilor” de la AGDESY li se imput\ neplata unor materiale livrate `nc\ de acum un an de firma SYMPATEX Technologies Gmbh, `n valoare de peste 18.000 de euro
Cunoscutul produc\tor de `nc\l]\minte din Vicovu de Jos, SC AGDESY SRL, care asigura `n anii trecu]i bocanci militari pentru `ntregul Minister al Ap\r\rii, are acum serioase probleme financiare. Numai astfel se poate explica faptul c\ `mpotriva firmei a fost depus\, la sf=r[itul lunii trecute, la Tribunalul Suceava, o cerere de deschidere a procedurii falimentului de c\tre un partener de afaceri, nu de ici de colo, ci tocmai din Germania.
Coface Romania Credit Management Services SRL Bcure[ti a depus la Tribunalul jude]ean, ca mandatar\ a  creditorului SYMPATEX Techologies  Gmbh Germania o cerere de deschidere a procedurii falimentului `mpotriva SC AGDESY SRL Vicovu de Jos, reprezentat\ de Ioan Carcea, pentru o datorie de 18.553 euro (78.482 lei noi), `nsemn=nd facturi neachitate pentru produsele livrate. Se mai cere instan]ei [i ridicarea dreptului debitorului de a-[i conduce activitatea.
~ntre cele dou\ firme s-a derutat un contract de v=nzare – cump\rare de m\rfuri, comenzile de livrare fiind acceptate [i confirmate de debitor. Dup\ livrarea m\rfurilor s-au emis facturi fiscale care au r\mas `ns\ neachitate. (N.R.)

Vezi si

Băut și nervos tare, un bărbat din Bilca și-a dat foc la mașina care s-a stricat și nu mai pornea

Vineri seara, în jurul orelor 21.50, B. Pavel, din Bilca, se afla în curtea locuinței …