Tuesday , September 26 2023

Presedintele firmei Dytras se lasa asteptat de autoritatile sucevene

N lucr\rile de la sta]ia de tratare-epurare risc\ s\ nu fie finalizate la timp n „Dup\ cum arat\ graficul [i v\z=nd ritmul cu care se lucreaz\, `n urma unei observ\ri la lucr\rile la sisteme, probele care urmez\ acestora nu vor fi finalizate la timp”, a declarat directorul general ACET
Conducerea firmei Dytras le r=de `n nas autorit\]ilor locale, lucr\rile actuale la sta]ia de tratare – epurare fiind cu mult `nt=rziate, fa]\ de situa]ia pe care o prezint ei `n fa]a autorit\]ilor locale.
Întârzierile repetate ale efectu\rii lucr\rilor de modernizare la sta]ia de tratare – epurare din municipiul Suceava, lucr\ri ce fac parte din cadrul proiectului ISPA, au pus pe gânduri autorit\]ile locale sucevene, care, `n luna iunie a cerut reprezentan]ilor Dytras s\ `l cheme la Suceava pe pre[edintele firmei Dytras pentru a vorbi despre lucr\rile ce sunt efectuate de subalternii acestuia.
~n urma discu]iilor purtate de atunci, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, [i pre[edintele firmei spaniole Dytras, Enrique Fernández Heredia au stabilit s\ se mai `nt=lneasc\ [i `n luna august „pentru a constata `mpreun\ progresele pe care firma Dytras le-a f\cut la lucr\rile de la sta]ia de tratare epurare”.
Faptul c\ reprezentan]ii firmei Dytras nu se ]in de cuv=nt, nu este o no]iune nou\, ace[tia av=nd antecedente [i `n cadrul altor lucr\ri pe care le-au mai avut pe teritoriul Rom=niei.
Astfel c\, luna septembrie a `nceput, iar pre[edintele firmei Dytras nu [i-a f\cut `nc\ apari]ia la Suceava pentru a discuta despre lucr\rile `nt=rziate de la sta]ia de tratare – epurare.
~ntreba]i de c\tre edilul [ef c=nd are de g=nd pre[edintele firmei s\ vin\ la Suceava s\ discute despre situa]ia lucr\rilor, unul din reprezentan]ii firmei spaniole aflat la comandamentul de mar]i a spus c\ „s\pt\m=na aceasta Fernández va fi `n Bucure[ti pentru c\ are treaba, `ns\ nu va putea veni [i la Suceava”.
Lungu i-a rugat pe reprezentan]ii firmei Dytras s\ ia leg\tura cu acesta [i s\ `l informeze c\ este a[teptat c=t mai repede la Suceava.
Nemul]umirea la auzul celor spuse de reprezentan]ii spanioli s-a v\zut [i pe chipul directorului general al societ\]ii ACET care este la fel de dezam\git de cum evolueaz\ lucr\rile la sta]ia de tratare precum Lungu.
„V\z=nd situa]ia lucr\rilor de acolo, cu siguran]\ `n dou\ luni de zile acestea nu vor fi finalizate, deoarece au r\mas `n urm\ cu lucr\ri pe care trebuiau s\ le fac\ cu alte dou\ luni `n urm\”, a declarat {tefan Groza, directorul general al societ\]ii ACET.
Acesta a mai ad\ugat c\ „dup\ cum arat\ graficul [i v\z=nd ritmul cu care se lucreaz\ `n urma unei observ\ri la lucr\rile la sisteme, probele care urmez\ acestora nu vor fi finalizate la timp”.
De asemenea, [i reprezentantul firmei de consultan]\ EPTISA şi-a exprimat scepticismul că lucr\rile de la sta]ia de tratare care sunt importante la nivelul municipiului nu vor fi finalizate până la termenul limită de 31 decembrie 2010. (Iulia GU{|)

Vezi si

Șofer de TIR ucrainean cu atestat profesional fals, descoperit la PTF Vicovu de Sus

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus au întocmit …