Thursday , June 13 2024

Tag Archives: Lungu

Primarul Sucevei insista pentru crearea unei zone metropolitane dupa model francez

N de[i legisla]ia actual\ nu permite `nfiin]area unei arii metropolitane deoarece Suceava este municipiu de rang doi, potrivit lui Ion Lungu s-ar putea `nfiin]a o funda]ie din care, dup\ un model francez aplicabil ora[ului Laval – a c\rui popula]ie este c=t jum\tate din cea a Sucevei -, s\ fac\ parte …

Mai mult »

Lungu a obtinut transformarea obligatiunilor Primariei intr-un credit pana in 2029

N primarul Ion Lungu a primit, vineri, la Paris, acceptul bancherilor de la DEXIA de transformare a proiectului de emitere de obliga]iuni municipale `ntr-un credit cu scaden]a `n 2029, cu patru ani perioad\ de gra]ie n “Acest credit este acordat `n condi]ii foarte avantajoase fa]\ de cele existente acum pe …

Mai mult »

Ion Lungu, dispus sa lucreze cot la cot cu constructorii, pentru terminarea lucrarilor de pe Alexandru cel Bun

N pentru c\ cei de la Pfeiffer nu mai au oameni [i vor s\ lungeasc\ lucrarea p=n\ `n martie anul viitor, primarul a promis sprijin cu angaja]i de la Domeniul Public Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, [i-a oferit disponibilitatea de a ajuta personal, pun=nd pe el cizme [i salopete, pentru …

Mai mult »

Firma Pfeifer, chemata sa prezinte un grafic serios al lucrarilor de pe strada Alexandru cel Bun

N primarul Lungu cere ca lucrarile ISPA din zona sa fie terminate pana  pe 15 decembrie Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a declarat ieri c\ `n comandamentul privind lucr\rile publice din municipiul suceava ce se organizeaz\ s\pt\m=nal, mar]i diminea]\, ast\zi, aten]ia va fi concentrat\ pe lucr\rile din cadrul proiectului ISPA …

Mai mult »

Primarul Sucevei, nemultumit de modul in care decurg lucrarile la parcarea subterana

N Ion Lungu a cerut constructorilor s\ gr\beasc\ lucrarea de consolidare `n zona central\ `n a[a fel `nc=t s\ fie finalizate lucr\rile de turnare a pilonilor de sus]inere p=n\ `n luna mai Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este nemul]umit cu privire la viteza cu care decurg lucr\rile de consolidare a …

Mai mult »

Primarul Lungu, solidar cu asociatiile de proprietari, in disputa cu firmele de repartitoare

Primarul Sucevei Ion Lungu a semnalat, `n conferin]a de pres\, de miercuri, c\ montarea unor aparate de m\sur\ pe spa]iile comune – fiind vorba de usc\tor, subsol – reprezin\ o real\ necesitate. Lungu s-a ar\tat solidar cu asocia]iile de proprietari [i a spus c\ va cere firmelor de repartitoare s\ …

Mai mult »

Lungu: “Ca sa avem un oras curat trebuie sa platim”

N vor fi scuti]i de la plata taxei de salubritate doar veteranii de r\zboi, organiza]iile umanitare, unit\]ile de `nv\]\m=nt, asocia]iile de proprietari [i institu]iile publice n taxa de salubritate se modific\ [i `n cazul persoanelor juridice [i profesiilor liberale, dar, totodat\, primarul Sucevei a opinat c\ aceast\ tax\ este una …

Mai mult »

Primarul Sucevei merge in Franta luna viitoare, pentru a semna acordul de parteneriat cu orasul Laval

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va merge `n cursul lunii viitoare `n Fran]a, pentru a semna acordul de parteneriat cu ora[ul Laval. ~n [edin]a de ieri a Consiliului Local Suceava s-a aprobat un proiect de hot\r=re ini]iat de primarul Ion Lungu [i viceprimarul Viorel Seredenciuc privind aprobarea `ncheierii unui acord …

Mai mult »

Flutur, Lungu si Boagiu si-au facut cumparaturile in piata volanta din fata Prefecturii

N Ion Lungu spune c\ are acas\ peste o ton\ de mere, pere [i struguri [i „probabil o s\ vin s\ expun [i eu la Produs `n Bucovina” n „A venit momentul s\ fim pu]in mai patrio]i [i s\ `ncuraj\m consumul de produse autohtone”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, …

Mai mult »

Primarul Sucevei vrea ca Politia sa amendeze firmele care nu refac carosabilul

N TMUCB [i Pfeifer fac lucr\ri de m=ntuial\ la refacerea carosabilului turnat peste locul unde s-a s\pat ca s\ se `nclouiasc\ ]evile, betonul fisur=ndu-se sau pr\bu[indu-se rapid iar pavelele nu sunt montate la loc, `ntr-o manier\ corespunz\toare, pe trotuarele afectate Primarul Ion Lungu a cerut, ieri, Poli]iei Rutiere s\ amendeze …

Mai mult »