Thursday , June 20 2024

Tag Archives: Lungu

Lungu face apel la suceveni sa nu se debranseze de la sistemul centralizat de termoficare

N primarul Sucevei le-a cerut pre[edin]ilor [i administratorilor de asocia]ii de proprietari s\ nu-i `ncurajeze pe cet\]eni s\ `[i debran[eze locuin]ele de la re]eaua centralizat\ de termoficare n „Rog oamenii s\ nu se debran[eze de la `nc\lzirea centralizat\ pentru c\ exist\ solu]ii de furnizare la condi]ii optime a energiei termice …

Mai mult »

Primarul Sucevei va iesi la maturat strazile

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, inten]ioneaz\ s\ merg\ personal la m\turat str\zi sau la plantat abru[ti `n cadrul programului „To]i pentru cur\]enia ora[ului”. Ion Lungu nu este la prima experien]\ de acest fel, aproape `n fiecare an el ie[ind s\ m\ture alei sau s\ participe la alte ac]iuni de salubrizare …

Mai mult »

Lungu sustine ca producerea de caldura la CAF-uri ar fi mai avantajoasa pentru bugetul Primariei

N „Nu m\ voi implica `n nicio reorganizare sau restructurare la societatea Termica. Nu voi interveni pentru nimeni, pentru c\ orice proces de reorganizare este 100% atributul conducerii societ\]ii. Voi avea discu]ii, `ns\, cu privire la strategia de asigurare a energiei termice `n municipiul Suceava, `n iarna 2011 – 2012”, …

Mai mult »

Campanie de curatenie inceputa in municipiul Suceava

N primarul Ion Lungu inten]ioneaz\ s\ atrag\ `n aceast\ activitate asocia]iile de proprietari [i unit\]ile de `nv\]\m=nt Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a spus c\ inten]ioneaz\ ca [i `n acest an s\ participe activ la campania de cur\]enie de prim\var\ `n diferite cartiere ale Sucevei. Ion Lungu a spus c\ …

Mai mult »

Lungu isi ia mana de pe Moldovan si de pe Anton

N primarul Sucevei spune c\ finan]area echipei de fotbal s-a f\cut cu respectarea legii, iar de modul `n care au fost utiliza]i banii sunt responsabili cei care au administrat clubul Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sus]ine c\ Prim\ria nu are niciun fel de responsabilitate din punct de vedere juridic cu …

Mai mult »

Ion Lungu a impartit ieri o mie de garoafe sucevencelor

N este al [aptelea an consecutiv c=nd primarul face acest gest `n ziua de 8 martie Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a oferit, de 8 Martie, 1.000 de garoafe sucevencelor care au trecut dup\ ora 9 prin zona magazinului Bucovina. Este al [aptelea an consecutiv c=nd face acest gest [i …

Mai mult »

Lungu vrea ca beneficiarii ajutorului social sa munceasca mai mult, iar criteriile de acordare a banilor sa fie inasprite

N `n [edin]a de ast\zi a Consiliului Local Suceava se va supune aprob\rii un proiect de hot\r=re `n baza c\ruia se vor modifica o serie de criterii pentru acordarea venitului minim garantat Familiile [i persoanele singure care de]in bunuri care fac parte din categoria celor dispensabile ar putea s\ nu …

Mai mult »

Firma spaniola Dytras, acuzata de Ion Lungu ca face raportari false privind stadiul unor lucrari cu fonduri europene

N primarul Sucevei a precizat, `ns\, c\ de[i a fost frig, `n ultima perioad\ s-au mai f\cut unele lucr\ri cu fonduri europene atrase prin proiectul ISPA, dar mai mult `n ce prive[te sistemele de canalizare [i de ap\ rece La comandamentul de ieri cu privire la lucr\rile ce trebuie realizate …

Mai mult »

Ion Lungu, depasit la leafa de doi dintre angajatii Primariei

N cel pu]in doi angaja]i ai Prim\riei Suceava c=[tig\ mai mult dec=t primarul n dup\ majorarea salariului cu 15%, Ion Lungu a `ncasat, pentru luna ianuarie, o indemniza]ie de 4.400 de lei n invoc=nd faptul c\ sunt date confiden]iale, Lungu a evitat s\ spun\ cine sunt angaja]ii prim\riei care c=[tig\ …

Mai mult »

Cele mai mari griji ale sucevenilor

N unul din doi suceveni are ca principal\ grij\ locul de munc\ n acesta este rezultatul unui sondaj comandat de primarul Ion Lungu [i realizat, `n decembrie, pe un e[antion de aproximativ 1.200 de persoane n problema c=inilor comunitari e v\zut\ ca fiind principal\ de mai pu]in de 10% dintre …

Mai mult »