Wednesday , November 29 2023

Flutur, Lungu si Boagiu si-au facut cumparaturile in piata volanta din fata Prefecturii

N Ion Lungu spune c\ are acas\ peste o ton\ de mere, pere [i struguri [i „probabil o s\ vin s\ expun [i eu la Produs `n Bucovina” n „A venit momentul s\ fim pu]in mai patrio]i [i s\ `ncuraj\m consumul de produse autohtone”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur
Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur [i primarul Ion Lungu [i-au f\cut cump\r\turile `n pia]a volant\ din fa]a palatului Administrativ, inaugurat\ s=mb\t\ diminea]\ de [eful administra]iei jude]ene sucevene. El i-a avut al\turi pe primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, senatorul Orest Onofrei [i deputatul Ioan B\lan. Pia]a volant\ este alc\tuit\ din 12 corturi `n care firmele membre ale Asocia]iei „Produs `n Bucovina” comercializeaz\ diverse produse, cele mai multe fiind dup\ re]ete tradi]ionale. Au fost expuse preparate din carne [i lapte, diverse sortimente de miere de albine, mere sau must. Sucevenii afla]i prin zon\ au venit s\ `[i fac\ cump\r\turile iar printre primii clien]i au fost Gheorghe Flutur [i Ion Lungu.
Primul a cump\rat produse de 150 de lei – caltabo[i, tob\, mu[chiule], [vai]er, ca[caval, propolis, miere de albine cu c\tin\ [i must, spun=nd c\ `i ajunge pentru o s\pt\m=n\. „Ast\zi am f\cut pia]a un pic mai u[or. Singurul meu dezavantaj e c\ aici e la serviciu peste drum [i nu acas\, dar `i sf\tuiesc pe suceveni s\ vin\ `n centrul Sucevei `n fiecare s=mb\t\ [i duminic\ s\ cumpere produse tradi]ionale. E chiar rentabil pentru c\ oamenii no[tri sunt mode[ti la pre] fa]\ de ce este `n alte ora[e sau `n Bucure[ti. Fac un `ndemn pentru suceveni s\ vin\ s\ cumpere produse tradi]ionale. Cred c\ a venit momentul s\ fim pu]in mai patrio]i chiar dac\ termenul acesta e u[or degradat `n sensul de a `ncuraja consumul de produse autohtone. Nu tot ceea ce sclipe[te [i este ambalat foarte bine [i scrie `ntr-o limb\ str\in\ este neap\rat foarte bun. Avem produse tradi]ionale care merit\ s\ fie valorificate”, a declarat Gheorghe Flutur.
Primarul Ion Lungu a cump\rat ni[te preparate din carne [i a spus c\ apreciaz\ ini]iativa lui Gheorghe Flutur de promova produsele bucovinene la kilometrul zero al jude]ului `n fa]a Palatului Administrativ. „Cred c\ aceast\ pia]\ volant\ va fi [i eficient\. E o campanie bun\ derulat\ `n sprijinul produc\torilor. Am peste o ton\ de mere acas\, pere [i nu mai spun struguri [i probabil o s\ vin s\ expun [i eu la Produs `n Bucovina”, a spus Ion Lungu.
Men]ion\m c\ tot `n cursul zilei de s=mb\t\, dar pe la orele amiezii, ministrul Anca Boagiu a venit la Suceava [i a vizitat pia]a volant\, cump\r=nd unele produse expuse [i despre care a spus c\ le consider\ a fi foarte bune. Pia]a volant\ din centrul Sucevei va fi deschis\ `n fiecare s=mb\t\ [i duminic\, `ntre orele 9.00 [i 18.00. (Dan PRICOPE)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …