Friday , September 30 2022

Flutur, Lungu si Boagiu si-au facut cumparaturile in piata volanta din fata Prefecturii

N Ion Lungu spune c\ are acas\ peste o ton\ de mere, pere [i struguri [i „probabil o s\ vin s\ expun [i eu la Produs `n Bucovina” n „A venit momentul s\ fim pu]in mai patrio]i [i s\ `ncuraj\m consumul de produse autohtone”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur
Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur [i primarul Ion Lungu [i-au f\cut cump\r\turile `n pia]a volant\ din fa]a palatului Administrativ, inaugurat\ s=mb\t\ diminea]\ de [eful administra]iei jude]ene sucevene. El i-a avut al\turi pe primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, senatorul Orest Onofrei [i deputatul Ioan B\lan. Pia]a volant\ este alc\tuit\ din 12 corturi `n care firmele membre ale Asocia]iei „Produs `n Bucovina” comercializeaz\ diverse produse, cele mai multe fiind dup\ re]ete tradi]ionale. Au fost expuse preparate din carne [i lapte, diverse sortimente de miere de albine, mere sau must. Sucevenii afla]i prin zon\ au venit s\ `[i fac\ cump\r\turile iar printre primii clien]i au fost Gheorghe Flutur [i Ion Lungu.
Primul a cump\rat produse de 150 de lei – caltabo[i, tob\, mu[chiule], [vai]er, ca[caval, propolis, miere de albine cu c\tin\ [i must, spun=nd c\ `i ajunge pentru o s\pt\m=n\. „Ast\zi am f\cut pia]a un pic mai u[or. Singurul meu dezavantaj e c\ aici e la serviciu peste drum [i nu acas\, dar `i sf\tuiesc pe suceveni s\ vin\ `n centrul Sucevei `n fiecare s=mb\t\ [i duminic\ s\ cumpere produse tradi]ionale. E chiar rentabil pentru c\ oamenii no[tri sunt mode[ti la pre] fa]\ de ce este `n alte ora[e sau `n Bucure[ti. Fac un `ndemn pentru suceveni s\ vin\ s\ cumpere produse tradi]ionale. Cred c\ a venit momentul s\ fim pu]in mai patrio]i chiar dac\ termenul acesta e u[or degradat `n sensul de a `ncuraja consumul de produse autohtone. Nu tot ceea ce sclipe[te [i este ambalat foarte bine [i scrie `ntr-o limb\ str\in\ este neap\rat foarte bun. Avem produse tradi]ionale care merit\ s\ fie valorificate”, a declarat Gheorghe Flutur.
Primarul Ion Lungu a cump\rat ni[te preparate din carne [i a spus c\ apreciaz\ ini]iativa lui Gheorghe Flutur de promova produsele bucovinene la kilometrul zero al jude]ului `n fa]a Palatului Administrativ. „Cred c\ aceast\ pia]\ volant\ va fi [i eficient\. E o campanie bun\ derulat\ `n sprijinul produc\torilor. Am peste o ton\ de mere acas\, pere [i nu mai spun struguri [i probabil o s\ vin s\ expun [i eu la Produs `n Bucovina”, a spus Ion Lungu.
Men]ion\m c\ tot `n cursul zilei de s=mb\t\, dar pe la orele amiezii, ministrul Anca Boagiu a venit la Suceava [i a vizitat pia]a volant\, cump\r=nd unele produse expuse [i despre care a spus c\ le consider\ a fi foarte bune. Pia]a volant\ din centrul Sucevei va fi deschis\ `n fiecare s=mb\t\ [i duminic\, `ntre orele 9.00 [i 18.00. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Definitivat examen profesori Suceava Obiectiv

Cadrele didactice se pot înscrie la Definitivat 2023 până la data de 14 octombrie

 După admiterea dosarului de înscriere, candidații la Definitivat 2023 vor avea de susținut, în Etapa …