Monday , May 20 2024

Tag Archives: Lungu

Sute de suceveni au participat la aprinderea luminilor Bradului de Craciun din centrul Sucevei

N primarul Ion Lungu [i pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, au aprins, asear\, Bradul de Cr\ciun `mpreun\ cu un copil care a venit s\ participe la eveniment n primarul Lungu a `mp\r]it daruri copiilor n aprinderea Bradului de Cr\ciun din centrul Sucevei marcheaz\ debutul programului „Cr\ciun `n Bucovina” C=teva …

Mai mult »

V-au pacalit constructorii de mansarde? Dati-i urgent in judecata!

N aceasta este singura solu]ie recomandat\ de primarul Ion Lungu n el spune c\ va face o “list\ neagr\” a antreprenorilor de mansarde care nu respect\ `n]elegerile f\cute cu locatarii n “constructorilor care `[i bat joc de suceveni nu le vom mai acorda autoriza]ii de construire”, a declarat primarul Lungu …

Mai mult »

Posibile prelungiri in cadrul proiectului ISPA

N stadiul fizic al lucr\rilor este unul ce se poate apropia de final p=n\ la sf=r[itul anului, `ns\ din cauz\ c\ iarna nu pot fi f\cute probe tehnologice pentru a se vedea exact calitatea lucr\rilor, primarul are `n vedere s\ cear\ prelungirea termenului cu `nc\ [ase luni Reabilitarea sta]iei de …

Mai mult »

Primarul Sucevei insista pentru crearea unei zone metropolitane dupa model francez

N de[i legisla]ia actual\ nu permite `nfiin]area unei arii metropolitane deoarece Suceava este municipiu de rang doi, potrivit lui Ion Lungu s-ar putea `nfiin]a o funda]ie din care, dup\ un model francez aplicabil ora[ului Laval – a c\rui popula]ie este c=t jum\tate din cea a Sucevei -, s\ fac\ parte …

Mai mult »

Lungu a obtinut transformarea obligatiunilor Primariei intr-un credit pana in 2029

N primarul Ion Lungu a primit, vineri, la Paris, acceptul bancherilor de la DEXIA de transformare a proiectului de emitere de obliga]iuni municipale `ntr-un credit cu scaden]a `n 2029, cu patru ani perioad\ de gra]ie n “Acest credit este acordat `n condi]ii foarte avantajoase fa]\ de cele existente acum pe …

Mai mult »

Ion Lungu, dispus sa lucreze cot la cot cu constructorii, pentru terminarea lucrarilor de pe Alexandru cel Bun

N pentru c\ cei de la Pfeiffer nu mai au oameni [i vor s\ lungeasc\ lucrarea p=n\ `n martie anul viitor, primarul a promis sprijin cu angaja]i de la Domeniul Public Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, [i-a oferit disponibilitatea de a ajuta personal, pun=nd pe el cizme [i salopete, pentru …

Mai mult »

Firma Pfeifer, chemata sa prezinte un grafic serios al lucrarilor de pe strada Alexandru cel Bun

N primarul Lungu cere ca lucrarile ISPA din zona sa fie terminate pana  pe 15 decembrie Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a declarat ieri c\ `n comandamentul privind lucr\rile publice din municipiul suceava ce se organizeaz\ s\pt\m=nal, mar]i diminea]\, ast\zi, aten]ia va fi concentrat\ pe lucr\rile din cadrul proiectului ISPA …

Mai mult »

Primarul Sucevei, nemultumit de modul in care decurg lucrarile la parcarea subterana

N Ion Lungu a cerut constructorilor s\ gr\beasc\ lucrarea de consolidare `n zona central\ `n a[a fel `nc=t s\ fie finalizate lucr\rile de turnare a pilonilor de sus]inere p=n\ `n luna mai Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este nemul]umit cu privire la viteza cu care decurg lucr\rile de consolidare a …

Mai mult »

Primarul Lungu, solidar cu asociatiile de proprietari, in disputa cu firmele de repartitoare

Primarul Sucevei Ion Lungu a semnalat, `n conferin]a de pres\, de miercuri, c\ montarea unor aparate de m\sur\ pe spa]iile comune – fiind vorba de usc\tor, subsol – reprezin\ o real\ necesitate. Lungu s-a ar\tat solidar cu asocia]iile de proprietari [i a spus c\ va cere firmelor de repartitoare s\ …

Mai mult »

Lungu: “Ca sa avem un oras curat trebuie sa platim”

N vor fi scuti]i de la plata taxei de salubritate doar veteranii de r\zboi, organiza]iile umanitare, unit\]ile de `nv\]\m=nt, asocia]iile de proprietari [i institu]iile publice n taxa de salubritate se modific\ [i `n cazul persoanelor juridice [i profesiilor liberale, dar, totodat\, primarul Sucevei a opinat c\ aceast\ tax\ este una …

Mai mult »