Sunday , July 21 2024

Primarul Sucevei merge in Franta luna viitoare, pentru a semna acordul de parteneriat cu orasul Laval

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va merge `n cursul lunii viitoare `n Fran]a, pentru a semna acordul de parteneriat cu ora[ul Laval. ~n [edin]a de ieri a Consiliului Local Suceava s-a aprobat un proiect de hot\r=re ini]iat de primarul Ion Lungu [i viceprimarul Viorel Seredenciuc privind aprobarea `ncheierii unui acord de parteneriat. Scopul declarat al `ncheierii acestui acord este, conform lui Ion Lungu, cel de a oferi Sucevei o deschidere mai mare spre ]\rile occidentale, dat fiind faptul c\ p=n\ `n prezent nu exist\ astfel de acorduri de parteneriat `ntre Suceava [i vreo localitate din Uniunea European\. “Autorit\]ile din Laval ne-au propus s\ semn\m acest parteneriat de colaborare `n urm\toarele domenii de activitate: economie [i comer], educa]ie [i asisten]\ social\, protejarea mediului `nconjur\tor, cultur\ [i administra]ie public\ local\. Având `n vedere faptul c\ pân\ acum ne-am `nfr\]it doar cu ]\ri din Est, Ucraina [i Polonia, consider c\ ar fi bine s\ avem un contract de colaborare [i cu o ]ar\ din Vest, precum Fran]a”, a spus Ion Lungu. Plecarea sa `n Fran]a pentru semnarea respectivului acord va avea loc `n cursul lunii noiembrie, primarul lu=ndu-[i 5 zile de concediu de odihn\ [i preciz=nc c\ bugetul local nu va fi afectat pentru c\ el va suporta cheltuielile pe cont propriu. (D.P.)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …