Thursday , May 23 2024

Lungu a obtinut transformarea obligatiunilor Primariei intr-un credit pana in 2029

N primarul Ion Lungu a primit, vineri, la Paris, acceptul bancherilor de la DEXIA de transformare a proiectului de emitere de obliga]iuni municipale `ntr-un credit cu scaden]a `n 2029, cu patru ani perioad\ de gra]ie n “Acest credit este acordat `n condi]ii foarte avantajoase fa]\ de cele existente acum pe pia]\ [i ne va permite s\ implement\m proiectele din cadrul Programului Opera]ional Regional pe care ni le-am propus”, a declarat primarul Sucevei n din suma total\ de 550 de miliarde, mai sunt de cheltuit 180 de miliarde de lei vechi

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu s-a `nt=lnit `n cursul zilei de vineri, la Paris,  cu bancherii de la DEXIA KOMMUNALKREDIT, ob]in=nd ce [i-a propus, respectiv transformarea `ntr-un credit a obliga]iunilor municipale pe care ar fi urmat s\ le emit\ prim\ria, pentru acoperirea p\r]ii de cofinan]are din cadrul Programului Opera]ional Regional.
“~n cursul zilie de vineri, am avut o `nt=lnire cu directorul de opera]iuni financiare [i cu directorul de strategii, care este [i membru `n Consiliul de administra]ie al b\ncii DEXIA KOMMUNALKREDIT. Cei doi au fost de acord ca acest credit s\ fie prelungit p=n\ `n anul 2029, cu o perioad\ de gra]ie de patru ani, prima rambursare urm=nd s\ aib\ loc `n luna mai a anului 2014”, a declarat primarul Ioan Lungu, la `ntoarcerea `n ]ar\, apreciind ca o realizare bun\ demersul s\u la banca finan]atoare din cursul vizitei ce a f\cut-o `n Fran]a, la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute. “Trebuie re]inut c\ acest credit este acordat `n condi]ii foarte avantajoase fa]\ de cele existente acum pe pia]\ [i ne va permite s\ implement\m proiectele din cadrul Programului Opera]ional Regional pe care ni le-am propus”, a mai spus primarul Lungu. Este vorba, precum se [tie, de cinci proiecte care vizeaz\ construirea de parc\ri subterane, reabilit\ri de str\zi, refacerea re]elei de iluminat public, amplasarea de camere video pe arterele ora[ului precum [i construirea Centrului tradi]iilor populare. Valoarea total\ a creditului este de 500 de miliarde de lei vechi, din care mai sunt de tras 180 de miliarde. Primarul Sucevei a mai ar\tat c\ `n acest fel s-a renun]at la ideea emiterii de obliga]iuni municipale.
“Este [tiut faptul c\ din cauza crizei, obliga]iunile nu mai au c\utare pe pia]\. Emiterea unor astfel de obliga]iuni ar `nsemna cheltuieli inutile de circa 50.000 de euro, care, din experien]a altor administra]ii locale nu s-au v=ndut”, a declarat anterior primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.
P=n\ acum, din cele 500 de miliarde lei vechi aferente emiterii de obliga]iuni municipale,  au fost cheltuite 320 de miliarde  de lei vechi. Contractul de creditare pentru emisiunea de obliga]iuni municipale a fost semnat pe 16 aprilie 2008, la Suceava, de c\tre [eful administra]iei sucevene, Ion Lungu, [i directorul DEXIA KOMMUNALKREDIT Bank AG Viena, Wolfgang Viehauser, `mprumutul fiind cel mai mare angajat de Prim\ria municipiului Suceava `n ultimii ani. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gheorghe Flutur, întâlniri cu alegătorii din trei zone ale orașului Rădăuți

 Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut miercuri întâlniri cu electoratul în trei zone ale …