Saturday , May 25 2024

Lipsa sanctiunilor duce la prelungirea termenelor de finalizare a proiectelor demarate in municipiul Suceava

.
N pe l=ng\ `nt=rzierile lucr\rilor de modernizare la re]elele de ap\ [i canalizare, autorit\]ile locale se confrunt\ cu `nt=rzieri [i la celelalte proiecte n „A]i `n]eles total gre[it mesajul nostru, c=nd am propus de at=tea ori s\ v\ ajut\m cu ce mai ave]i nevoie”, a declarat primarul municipiului Suceava
Pe l=ng\ proasta desf\[urare a ultimei etape din prima faz\ a lucr\rilor ISPA, mai exact lucr\rile dezastruoase de readucere a carosabilului la starea ini]ial\, autorit\]ile locale se mai confrunt\ cu o serie de probleme [i la celelalte proiecte.
Pe l=ng\ lucr\rile de modernizare a conductelor de ap\ [i canalizare, autorit\]ilor locale se confrunt\ [i cu alte probleme cauzate de `nt=rzieri la lucr\rile de la rezervoarele de reten]ie Berchi[e[ti, Sf=ntul Ilie, Zamca, Burdujeni II [i III. Cauza o constituie num\rul insuficient de muncitori care efectueaz\ lucr\rile propriu-zise. Directorul ACET a afirmat cu privire la acest aspect c\ „dac\ nu se vor aduce echipe suplimentare care s\ lucreze zi – lumin\, nu vor reu[i s\ finalizeze `n dou\ luni, pentru a respecta termenul”.
De asemenea, reprezentan]ii firmei Dytras care se ocup\ cu lucr\rile la sta]ia de tratare-epurare nu prezint\ nicio situa]ie concret\ din care s\ reias\ c\ ar mai `nainta vreun pas `n ce prive[te lucr\rile cu care, `n momentul `n care le-au `nceput, erau `n frunte.
„Problemele cu subcontractorii s-au rezolvat din punctul lor de vedere, iar rezultatele care pot fi observate sunt constituite din montarea unui tablou provizoriu. Sunt dezorganiza]i [i nu au muncitori pentru a fi f\cute lucr\rile tehnologice”, a declarat reprezentantul firmei de consulta]\ EPTISA.
Partea cea mai nepl\cut\ pentru firmele neserioase `ns\ va veni odat\ cu frigul, c=nd lucr\rile care nu au fost finalizate la timp vor trebui stagnate, iar reclama]iile cu privire la anumite nemul]umiri din partea sucevenilor se vor multiplica.
P=n\ nu se va trece la m\suri coercitive cu adev\rat din partea autorit\]ilor, firmele contractate pentru lucr\rile `ncepute `n municipiul Suceava `[i vor continua „somnul de voie”.
P=n\ una alta, doar termenele lucr\rilor se mai pot prelungi, iar rezultatele unor lucr\ri cum ar fi, de exemplu, gropile „uitate” pe anumite str\zi dup\ efectuarea lucr\rilor ISPA, pot fi `n continuare ocolite de trec\tori, cum au fost [i p=n\ acum.
Asta este, `n definitiv, concluzia tras\ `n urma comandamentelor ce au loc pe proiectele care au atras sume reprezentative pentru investi]ii `n ora[ul Suceava.
Cu tot sprijinul `naintat de autorit\]ile locale firmelor contractate pentru demararea lucr\rilor la proiectele pe fonduri europene, se pare c\ situa]ia care se poate observa va r\m=ne la fel [i `n continuare. Primarul Ion Lungu a  afirmat  c\: „- A]i `n]eles total gre[it mesajul nostru, c=nd am propus de at=tea ori s\ v\ ajut\m cu ce mai ave]i nevoie”.
Primarul a mai ad\ugat [i faptul c\, pe l=ng\ proasta organizare a lucr\rilor, „a venit [i Garda de Mediu [i a spus c\ va da amenzi celor care depun mormanele de p\m=nt amestecat, de multe ori, cu gunoaie `n locuri nepermise”. P=n\ atunci `ns\, sucevenii, pl\titori de numeroase taxe [i impozite au de suferit de pe urma unor lucr\ri pe c=t de necesare, pe at=t de d\un\toare, `n prezent. Rezultatele lucr\rilor care sunt cel mai mult vizibile de c\tre suceveni sunt reprezentate de situa]ia str\zilor precare pe care se circul\, chiar [i pe cele care sunt artere principale de circula]ie. De exemplu, ieri diminea]\, pe strada Traian Vuia, strad\ pe care lucr\ri ISPA au fost finalizate, autovehiculele circulau bar\ la bar\, pe de-o parte, iar pe cealalt\ parte gropile formate `n carosabil `ngreunau avansarea. Aten]ia `n timp ce [oferii se afl\ la volan trebuie s\ creasc\ [i la cei care opteaz\ pentru a ocoli traficul pe strada Mircea {eptilici, deoarece, de[i covorul asfaltic este uniform [i arat\ mult mai bine fa]\ de celelalte str\zi reabilitate, pe alocuri sunt gropi care, pentru cei care nu sunt aten]i, ar putea fi fatale. (Iulia GU{|)

Vezi si

Bogdan Gheorghiu: Programul de guvernare al PSD – dictatură controlată: ”Rîmbu are în sânge postura de controlor. Șoldan are o atitudine paranoică”

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu, fost ministru al Culturii, a transmis, sâmbătă un mesaj …

No comments

  1. Cel mai urat oras din judetul Suceava, o localitate care se vrea resedinta de judet dar care arata ca o mahala. Strazi pline de gropi, santuri sapate la intamplare, iluminat public invechit, circulatie infernala, lipsa de parcari, trotuare si spatii verzi ocupate abuziv de masini, constructii, panouri publicitare, praf, foarte mult praf si mizerie, chiloti afisati la balcoane si pe uscatoarele de rufe amplasate pe spatiile verzi, batatoare de covoare ca in anii 80, caini vagabonzi, alei balastate, parcari desfundate, spatii verzi deficitare, parcuri foarte putinie, inexistenta locurilor de joaca pentru copii. Asta este imaginea municipiului Suceava in anul 2010! SA VA FIE RUSINE TUTUROR, PRIMAR, VICEPRIMA, CONSILIERI LOCALI. Mergeti in Brasov sa vedeti cum arata un oras EUROPEAN, In Bistrita sa vedeti un municipiu resedinta de judet, Piatra Neamt, mergeti in mult hulitul de catre noi Botosani si exemplele pot continua.