Monday , May 27 2024

Proiectul ISPA, prelungit pana in iunie 2011

Proiectul ISPA, `n valoare de 52,7 milioane euro, de reabilitare [i extindere a re]elelor de ap\-canal [i a sta]iei de epurare derulat `n municipiul Suceava [i care trebuia s\ fie `ncheiat la 31 decembrie a fost prelungit cu [ase luni pentru realizarea probelor tehnologice. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ proiectul ISPA, `nceput la sf=r[itul anului 2007, prevede reabilitarea [i extinderea re]elelor de ap\-canal [i modernizarea sta]iei de epurare a ora[ului care sunt aproape finalizate, `nt=rzieri `nregistr=ndu-se doar `n cazul realiz\rii de probe tehnologice. „Trebuie f\cute probele tehnologice `n condi]ii normale [i nu de iarn\. Pentru c\ la noi iarna dureaz\ [ase luni ne-am luat o marj\ de siguran]\ astfel `nc=t `n perioada aprilie-iunie s\ fie f\cute aceste probe”, a spus primarul. El a subliniat c\ acest proiect se finalizeaz\ aproape `n termenul stabilit, ceea ce este o performan]\ [i a ad\ugat c\ municipalitatea nu a avut cum s\ intervin\ pe l=ng\ firmele constructoare `ntruc=t acesta este un proiect pe fonduri de preaderare [i controlul apar]ine unit\]ii de implementare a proiectului. Ion Lungu a spus `ns\ c\ [edin]ele s\pt\m=nale pe care le organiza cu firmele ce implementeaz\ proiectul au contribuit mult la men]inerea unui ritm de lucru alert. „Am lucrat cu ei cu z\h\relul [i cu biciul”, a spus primarul. ~n ceea ce prive[te `nt=rzierea programului cu [ase luni primarul a ar\tat c\ “judecata o va face Comisia European\”. Proiectul ISPA de la Suceava are o valoare de 52,7 milioane de euro, din care 33,4 milioane de euro sunt fonduri nerambursabile asigurate de Uniunea European\, alte 12,5 milioane de euro asigurate de la Guvern, din care 4 milioane de euro de la Fondul Na]ional de Preaderare, iar 6 milioane de euro sunt asigurate de municipalitate, `n urma angaj\rii unui `mprumut de la Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW. Proiectul, care a `nceput la sf=r[itul anului 2007, prevede reabilitarea [i modernizarea re]elei de ap\ pe o lungime de 34 de kilometri, extinderea re]elei pe o lungime de 10 kilometri, reabilitarea canaliz\rii pe o lungime de 68 de kilometri [i extinderea pe o lungime de 10 kilometri [i modernizarea Sta]iei de epurare a apelor uzate. (O.S.)

Vezi si

FOTO – Lucian Harșovschi, detalii despre cum va arăta Aquapark-ul Sucevei. “După 9 iunie, vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru acest oraș pe care îl numim acasă”

Viceprimarul Lucian Harșovschi, candidatul PNL pentru fotoliul de primar al Sucevei,  a oferit detalii despre cum va …