Tuesday , May 28 2024

Tag Archives: Primarie

Primarie noua, mobilier vechi

N din cauz\ c\ legea achizi]iilor publice opre[te cump\rarea de mobilier, `n noul sediu de la Prim\ria comunei Brodina va fi mutat mobilierul `nvechit din actualul sediu Prim\ria comunei Brodina se va muta `n cas\ nou\, dar ini]iativa “gospod\reasc\” a edilului a fost blocat\ la jum\tate de prevederile legale actuale. …

Mai mult »

Nunta de aur la Primarie, pentru 15 cupluri din Suceava

15 cupluri care au `mplinit 50 de ani de la c\s\torie ne`ntrerupt\ vor fi s\rb\torite la Prim\ria Suceava. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu care a precizat c\ evenimentul la care se vor acorda diplome de onoare va avea loc s=mb\t\, 11 decembrie, …

Mai mult »

Lungu a obtinut transformarea obligatiunilor Primariei intr-un credit pana in 2029

N primarul Ion Lungu a primit, vineri, la Paris, acceptul bancherilor de la DEXIA de transformare a proiectului de emitere de obliga]iuni municipale `ntr-un credit cu scaden]a `n 2029, cu patru ani perioad\ de gra]ie n “Acest credit este acordat `n condi]ii foarte avantajoase fa]\ de cele existente acum pe …

Mai mult »

Obligatiunile municipale, transformate in credite

N Primarul Lungu se `nt=lne[te la sf=r[itul s\pt\m=nii, la Paris, cu bancherii  de la DEXIA KOMMUNALKREDIT, pentru transformarea obliga]iunilor municipale de 500 de miliarde de lei vechi `ntr-un credit pe cel pu]in 20 de ani Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a declarat ieri c\ la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni va pleca …

Mai mult »

Primarul Sucevei cere directorilor de scoli sa initieze investitii doar prin intermediul Primariei

N primarul Ion Lungu a declarat c\ `n [edin]a Consiliului Local se va reactualiza lista consiliilor de administra]ie ale unit\]ilor de `nv\]\m=nt, iar reprezentan]ii primarului vor fi instrui]i `n aceast\ privin]\ Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anun]at c\, `n [edin]a din aceast\ lun\ a Consiliului Local, va fi supus …

Mai mult »

Sterilizarea cainilor comunitari continua in forta

N conducerea Prim\riei Suceava a `ndemnat popula]ia de la case s\ duc\ to]i c=inii la sterilizat, pentru c\ pe viitor vor fi nevoi]i s\ pl\teasc\ aceast\ opera[iune pentru to]i c=inii f\r\ pedigree Prim\ria municipiului Suceava `n colaborare cu Asocia]ia de protec]ie a animalelor „Vier Pfoten” s-au pus pe treab\, iar …

Mai mult »

Petrecere de “Nunta de aur”, organizata de Primaria Scheia pentru 23 de familii

N primarul Vasile Andriciuc a declarat c\ este a cincea edi]ie c=nd Prim\ria comunei {cheia organizeaz\ un eveniment festiv pentru familiile care `mplinesc 50 de ani de c\s\torie Prim\ria comunei {cheia a organizat, ieri, o petrecere pentru familiile care au `mplinit 50 de ani de c\s\torie ne`ntrerupt\. Evenimentul festiv a …

Mai mult »

O scoala si doua licee vor primi bani de reparatii curente din fondul de rezerva al Primariei Suceava

N bugetul Prim\riei Suceava va fi rectificat [i cu sumele primite de la Guvern pentru lucr\ri la alte dou\ unit\]i de `nv\]\m=nt [i cu sumele acordate ca sponsorizare de unele firme pentru Balul Bobocilor de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[” Trei unit\]i de `nv\]\m=nt sucevene ar putea primi bani de …

Mai mult »

Suceava are nevoie de inca zece milioane de euro pentru modernizarea tuturor punctelor termice

Aprecierea a fost f\cuta de primarul Ion Lungu, care a declarat ca Prim\ria Suceava se preg\te[te pentru derularea unor astfel de lucr\ri în cursul anului viitor anul acesta vor fi f\cute lucr\ri de modernizare doar în interiorul a doua puncte termice din Suceava, pentru care municipalitatea a primit de la …

Mai mult »

Primaria Suceava renunta la emiterea de obligatiuni municipale pentru refinantarea unui credit

N primarul Ion Lungu a explicat c\ nu mai inten]ioneaz\ s\ emit\ obliga]iuni `n valoare de 20 de milioane de ei, ci s\ acceseze un credit pe termen lung de la banca Dexia Kommunalkredit Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at c\ municipalitatea renun]\ la emiterea de obliga]iuni municipale pentru refinan]area …

Mai mult »