„Av=nd `n vedere c\ aceste suprafe]e de teren vor fi date de Ziua Europei [i pentru c\ noi am accesat foarte multe fonduri europene, suntem de p\rere c\ ar fi bine ca acest cartier nou s\ se cheme cartierul Europa”, a declarat primarul de Suceava, Ion Lungu, potrivit c\ruia vor fi 142 de loturi de teren repartizate, iar la lucr\rile pentru re]ele de ap\ [i canalizare...

Gigi Becali candidează la Primăria Capitalei. „Azi m-am înregistrat ca locuitor al sectorului 1, pentru că palatul meu e cu domiciliul in sectorul 1. Mi-am mutat domiciliul ca să-mi pot depune candidatura pentru Primăria Generală”, a declarat Becali la Realitatea TV. Solicitat să comenteze conflictul din interiorul PDL între Silviu Prigoană, ce ar...

Actorul din „Cârtiţa” Alec Baldwin ar vrea să candideze, cândva, la primăria oraşului New York. La gala The Economist de la Centrul Angel Orensanz, de joi, actorul a fost intrebat dacă va candida pentru postul de primar al oraşului New York la alegerile din 2013. Baldwin a explicat că este interesat de încă un sezon al serialului „30 Rock”,...

Viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat c\ `n m\sura `n care vremea va fi favorabil\, este posibil ca s\ se finalizeze lucr\rile de marcaje rutiere pe artera principal\ de circula]ie a Sucevei peste dou\ zile Pe str\zile din municipiului Suceava unde s-au f\cut, `n ultima lun\, lucr\ri de asfaltare vor fi executate marcaje provizorii care vor trebui finalizate `n cel...

Consiliul Local al municipiului Suceava a adoptat, `n [edin]a de ieri, un proiect de hot\r=re ini]iat de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, `n baza c\ruia o biseric\ veche din municipiul Suceava va primit 30.000 de lei. Este vorba de parohia „Sf=ntul Nicolae”, biserica fiind situat\ `n centrul Sucevei, `n vecin\tatea hotelului Continental – Arca[ul [i a fostului...

Fondurile sunt alocate pentru unit\]ile de `nv\]\m=nt sucevene de la fondul de rezerv\ al bugetului local ~n [edin]a de ieri a Consiliului Local Suceava a fost adoptat un proiect de hot\r=re ini]iat de primarul Ion Lungu potrivit c\ruia mai multe unit\]i de `nv\]\m=nt din municipiul re[edin]\ de jude] vor beneficia de fonduri pentru finan]area unor cheltuieli urgente sau...