Tuesday , July 23 2024

Suceava are nevoie de inca zece milioane de euro pentru modernizarea tuturor punctelor termice

Aprecierea a fost f\cuta de primarul Ion Lungu, care a declarat ca Prim\ria Suceava se preg\te[te pentru derularea unor astfel de lucr\ri în cursul anului viitor anul acesta vor fi f\cute lucr\ri de modernizare doar în interiorul a doua puncte termice din Suceava, pentru care municipalitatea a primit de la Guvern suma de opt milioane de lei

Municipiul Suceava mai are nevoie de cel pu]in zece milioane de euro pentru modernizarea tuturor punctelor termice din ora[ [i a re]elelor de distribu]ie unde este necesara interven]ia pentru reabilitarea conductelor. Primarul Ion Lungu a declarat ca aceasta este suma pe care el o apreciaza ca fiind necesara pentru a se putea continua în urm\torii ani ceea ce s-a început a face în Suceava [i anume modernizarea sistemului de termoficare.
Potrivit primarului Ion Lungu, p=na în prezent s-a cheltuit aproximativ 15 milioane de euro, banii fiind da]i pentru conducte de distribu]ie a energiei termice, dar [i pentru înlocuirea unor por]iuni din conductele de transport a energiei termice [i pentru modernizarea unor puncte termice din ora[. Primarul a precizat ca este vorba, de regul\, de punctele termice care aveau arondate un num\r mare de apartamente [i a ]inut sa precizeze ca inten]ioneaza sa continue [i în anii urm\tori lucr\rile de modernizare la punctele termice [i la conductele de distribu]ie prin care se asigura agentul termic la blocurile de locuin]e.
De altfel, primarul de Suceava a ]inut sa men]ioneze ca [i în acest an vor mai continua lucr\ri de modernizare la doua puncte termice, însa vor fi f\cute doar în interiorul acestora, nu în exterior sau la re]elele de utilit\]i. Este vorba despre punctul termic Obcini 4 [i punctul termic Zamca 4. Sumele estimate a fi cheltuite pentru modernizarea acestora în lunile urm\toare sunt de 1,52 [i, respectiv, 1,34 de milioane de lei, f\ra TVA. Este posibil ca aceste sume sa fie mai mici, în func]ie de rezultatele la licita]iile care vor fi organizate de Prim\rie în data de 1 noiembrie. Referindu-se la aceste aspect, primarul Ion Lungu a precizat ca în data de 4 noiembrie va avea loc o alta licita]ie privind achizi]ia de materiale necesare pentru înlocuirea ]evilor de termoficare.
Ion Lungu a explicat ca în baza programul guvernamental „Termoficare 2006 – 2015” a primit, în ultima parte a anului, opt milioane de lei care reprezinta cea mai mare suma alocata de la Guvern din ]ar\, motiva]ia fiind [i aceea legata de faptul ca Suceava a fost printre primele ora[e care au depus documenta]ia pentru accesarea de fonduri. Pentru a se putea cheltui eficient cele opt milioane de lei, Prim\ria a considerat ca este mai potrivit ca o parte din suma sa fie folosita pentru lucr\rile interioare la cele doua puncte termice iar restul sa fie alocata pentru achiai]ia de conducte [i alte materiale necesare lucr\rilor ce vor continua anul viitor. Dupa modernizarea interioarelor celor doua puncte termice anterior men]ionate, în municipiul Suceava vor fi un num\r de 20 de puncte termcie modernizate din 49 func]ionale. „Ne preg\tim pentru ca la anul viitor sa continu\m lucr\rile”, a ]inut sa precizeze Ion Lungu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …