Friday , March 1 2024

Primaria Suceava renunta la emiterea de obligatiuni municipale pentru refinantarea unui credit

N primarul Ion Lungu a explicat c\ nu mai inten]ioneaz\ s\ emit\ obliga]iuni `n valoare de 20 de milioane de ei, ci s\ acceseze un credit pe termen lung de la banca Dexia Kommunalkredit

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at c\ municipalitatea renun]\ la emiterea de obliga]iuni municipale pentru refinan]area creditului de 50 de milioane de lei ob]inut `n aprilie 2008 de la Dexia Kommunalkredit Bank [i conversia `ntr-un `mprumut pe termen lung. Municipiul Suceava a contractat, `n luna aprilie 2008, de la Dexia Kommunalkredit, un credit `n valoare de 50 de milioane de lei pentru finan]area mai multor investi]ii cum ar fi asfaltarea re]elelor stradale secundare, a trotuarelor [i aleilor, dar [i pentru asigurarea utilit\]ilor `n noul cartier de case pentru tineri care se ridic\ `n cartierul Burdujeni. Ion Lungu a precizat c\ din creditul de 50 de milioane de lei au fost cheltui]i deja 30 de milioane de lei, iar restul de 20 de milioane de lei vor fi folosi]i pentru diverse investi]ii sau asigurarea cofinan]\rii proiectelor promovate prin Programul Opera]ional Regional. De asemenea, Ion Lungu a mai precizat c\ este posibil ca s\ se renun]e la finan]area unor lucr\ri prev\zute ini]ial [i a dat cz exemplu extinderea re]elei de gaz `n Burdujeni, primarul motiv=nd c\ ar putea ap\rea probleme de legalitate pentru c\ dup\ ce dintr-un credit ce va fi pl\tit din bani publici se va realiza extinderea re]elei de gaze naturale, aceast\ investi]ie trebuie predat\ gratuit unei firme care are capital privat [i anume E.On.
Ion Lungu a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ potrivit contractului de creditare `n ultimul trimestru al anului 2010 ar fi trebuit s\ fie emise obliga]iuni municipale. „~n acord cu banca am decis s\ transform\m aceste obliga]iuni municipale `ntr-un credit pe termen lung pentru c\ nu avem siguran]a c\ dac\ emitem obliga]iunile acestea vor fi cump\rate”, a spus primarul. El a ar\tat c\ va propune Consiliului Local Suceava s\ aprobe conversia, `n acelea[i condi]ii, a obliga]iunilor municipale `ntr-un credit pe o perioad\ de 20 de ani. Dexia Kommunalkredit Bank, cu sediul la Viena, este parte a grupului Dexia [i este specializat\ `n acordarea de finan]\ri pentru sectorul public `n Europa Central\ [i de Est. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur a semnat vineri certificatul de urbanism pentru rețelele de gaze naturale în comunele Marginea și Horodnic de Sus

Este vorba de o investiție de aproximativ 15 milioane de euro, de care vor beneficia …