Monday , December 5 2022

O scoala si doua licee vor primi bani de reparatii curente din fondul de rezerva al Primariei Suceava

N bugetul Prim\riei Suceava va fi rectificat [i cu sumele primite de la Guvern pentru lucr\ri la alte dou\ unit\]i de `nv\]\m=nt [i cu sumele acordate ca sponsorizare de unele firme pentru Balul Bobocilor de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[”

Trei unit\]i de `nv\]\m=nt sucevene ar putea primi bani de la bugetul local, mai exact din Fondul de rezerv\ bugetar\, `n baza unui proiect de rectificare a bugetului local ce va fi supus aprob\rii la viitoarea [edin]\ a Consiliului Local Suceava. Este vorba de {coala general\ nr. 5 „Jean Bart” care a solicitat Prim\riei alocarea a 60.000 de lei pentru repara]ii curente, de Colegiul Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret” care a solicitat municipalit\]ii sucevene alocarea unei sume de 110.000 de lei, precum [i de Colegiul de Art\ „Ciprian Porumbescu” care a solicitat Prim\riei Suceava alocarea sumei de 20.000 de lei. Prima unitate de `nv\]\m=nt a men]ionat `ntr-o not\ de fundamentare faptul c\ are nevoie de 60.000 de lei pentru efectuarea repara]iilor la `mprejmuirea terenului aferent [colii. Cea de-a doua unitate de `nv\]\m=nt care a solicitat fonduri de la Prim\ria Suceava s motivat c\ are nevoie de 110.000 de lei pentru repara]ii la grupurile sanitare dinincinta [colii [i din internat, modernizarea vestiarelor destinate orelor de educa]ie fizic\, `nlocuirea t=mpl\riei la cantin\ [i izolarea termic\ a acesteia, precum [i amenajarea unei s\li pentru cadrele didactice. ~n ce prive[te solicitarea Colegiului de Art\ „Ciprian Porumbescu”, aceasta a fost f\cut\ deoarece era nevoie de minim 20.000 de lei pentru repara]ii la `nvelitoarea de tabl\ a acoperi[ului de la corpul B al colegiului [i `nlocuirea a patru ferestre.
Pe de alt\ parte, bugetul Prim\riei Suceava va fi rectificat [i cu sumele primite de la Guvern pentru lucr\ri la alte dou\ unit\]i de `nv\]\m=nt [i cu sumele acordate ca sponsorizare de unele firme pentru Balul Bobocilor de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[”. ~n primul caz este vorba de o sum\ de circa 550.000 de lei alocat\ prin hot\r=re de Guvern pentru colegiile na]ionale „{tefan cel Mare” [i, respectiv, „Petru Rare[”. ~n cel de-al doilea caz este vorba despre o sponsorizarea de 300 de lei de la Robforest [i alte 2.000 de lei de la Ambro pentru Balul Bobocilor de la Colegiul na]ional „Petru Rare[”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Distincții de vrednicie oferite de ÎPS Calinic mai multor silvicultori suceveni

Vineri, 2 de­cem­brie 2022, ierarhii Arhie­piscopiei Sucevei și Rădăuților au sfințit locul în care va …