Monday , March 4 2024

O scoala si doua licee vor primi bani de reparatii curente din fondul de rezerva al Primariei Suceava

N bugetul Prim\riei Suceava va fi rectificat [i cu sumele primite de la Guvern pentru lucr\ri la alte dou\ unit\]i de `nv\]\m=nt [i cu sumele acordate ca sponsorizare de unele firme pentru Balul Bobocilor de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[”

Trei unit\]i de `nv\]\m=nt sucevene ar putea primi bani de la bugetul local, mai exact din Fondul de rezerv\ bugetar\, `n baza unui proiect de rectificare a bugetului local ce va fi supus aprob\rii la viitoarea [edin]\ a Consiliului Local Suceava. Este vorba de {coala general\ nr. 5 „Jean Bart” care a solicitat Prim\riei alocarea a 60.000 de lei pentru repara]ii curente, de Colegiul Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret” care a solicitat municipalit\]ii sucevene alocarea unei sume de 110.000 de lei, precum [i de Colegiul de Art\ „Ciprian Porumbescu” care a solicitat Prim\riei Suceava alocarea sumei de 20.000 de lei. Prima unitate de `nv\]\m=nt a men]ionat `ntr-o not\ de fundamentare faptul c\ are nevoie de 60.000 de lei pentru efectuarea repara]iilor la `mprejmuirea terenului aferent [colii. Cea de-a doua unitate de `nv\]\m=nt care a solicitat fonduri de la Prim\ria Suceava s motivat c\ are nevoie de 110.000 de lei pentru repara]ii la grupurile sanitare dinincinta [colii [i din internat, modernizarea vestiarelor destinate orelor de educa]ie fizic\, `nlocuirea t=mpl\riei la cantin\ [i izolarea termic\ a acesteia, precum [i amenajarea unei s\li pentru cadrele didactice. ~n ce prive[te solicitarea Colegiului de Art\ „Ciprian Porumbescu”, aceasta a fost f\cut\ deoarece era nevoie de minim 20.000 de lei pentru repara]ii la `nvelitoarea de tabl\ a acoperi[ului de la corpul B al colegiului [i `nlocuirea a patru ferestre.
Pe de alt\ parte, bugetul Prim\riei Suceava va fi rectificat [i cu sumele primite de la Guvern pentru lucr\ri la alte dou\ unit\]i de `nv\]\m=nt [i cu sumele acordate ca sponsorizare de unele firme pentru Balul Bobocilor de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[”. ~n primul caz este vorba de o sum\ de circa 550.000 de lei alocat\ prin hot\r=re de Guvern pentru colegiile na]ionale „{tefan cel Mare” [i, respectiv, „Petru Rare[”. ~n cel de-al doilea caz este vorba despre o sponsorizarea de 300 de lei de la Robforest [i alte 2.000 de lei de la Ambro pentru Balul Bobocilor de la Colegiul na]ional „Petru Rare[”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …