Friday , December 8 2023

Mai bine de jumatate dintre scolile din judet incep anul fara autorizatie sanitara de functionare

.
din cele 866 de unit\]i [colare din jude], un num\r de 180 au autoriza]ie de func]ionare, 206 sunt în curs de autorizare, iar 480 sunt neautorizate aplic=ndu-se criteriile transmise de MECTS [i încadrarea în num\rul de posturi, a rezultat desfiin]area a 54 de unit\]i [colare
O situa]ie întocmita de Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava arata ca jum\tate dintre unit\]ile [colare nu au autoriza]ie sanitara de func]ionare, iar un sfert sunt în curs de autorizare, pe c=nd [coli autorizate ar fi doar o cincime.
Potrivit I{J Suceava, din cele 866 de unit\]i [colare din jude], un num\r de180 au autoriza]ie de func]ionare, 206 sunt în curs de autorizare, iar 480 sunt neautorizate. Totu[i, în toate unit\]ile [colare din jude], pe parcursul vacan]ei, au fost luate m\suri de igienizare a spa]iilor, în vederea asigur\rii condi]iilor corespunz\toare începerii anului [colar. De asemenea, prin autorit\]ile locale au fost începute achizi]ii de combustibili pentru a asigura c\ldura în [coli pe perioada iernii.
[poll id=”12″] 54 de unit\]i [colare desfiin]ate, potrivit criteriilor transmise de MECTS
În luna martie a.c., inspectorii [colari anun]au ca pentru anul [colar 2010-2011 vor fi afectate de restructurarea re]elei [colare 49 de [coli [i gr\dini]e, fiind aprobata în cadrul unui Consiliu de Administra]ie. Acum, înaintea începerii anului [colar, situa]ia s-a schimbat. Potrivit I{J Suceava, aplic=ndu-se criteriile transmise de MECTS [i încadrarea în num\rul de posturi, a rezultat desfiin]area a 54 de unit\]i [colare. Dintre acestea, 37 [coli cu clasele I-IV, 15 gr\dini]e [i doua [coli I-VIII.
„În urma analiz\rii re]elei [colare jude]ene, în func]ie de criteriile transmise de MECTS [i încadrarea în num\rul de posturi, I{J Suceava a dispus desfiin]area a 54 de unit\]i [colare, dupa cum urmeaz\: 37 [coli cu clasele I-IV, 15 gr\dini]e, doua [coli I-VIII. Astfel, în noul an [colar vor func]iona 866 unit\]i, dintre care 850 [coli cu înv\]\mânt de mas\, 6 unit\]i de înv\]\mânt special [i 10 cluburi ale copiilor. Dintre acestea, 228 sunt unit\]i cu personalitate juridic\”, se arata într-un raport al I{J Suceava.
În noul an [colar vor func]iona în jude] 866 unit\]i [colare, dintre care 850 [coli cu înv\]\mânt de mas\, [ase unit\]i de înv\]\mânt special [i zece cluburi ale copiilor. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Mașină oprită de polițiști cu banda cu țepi, la Cârlibaba. Șoferul fugea pentru că avea ITP-ul și RCA-ul expirate 

În seara de  5 decembrie 2023, în jurul orei 23:00, pe raza satului Valea Stânei, …

No comments

  1. pai sa iasa Baterflaiu, sa se laude ca “aproape jumate din scoli au autorizare de functionare datorita lui”, a lui Carcaloi, a lui Base si a lui Boc. Ce naiba, ma?! Nu mai stii cum lucra manipularea?! Sau esti oaresicum preocupat cu vreun ciolan la Bucale. Acuma, repede, ca plang conturile. 😀