Thursday , June 13 2024

MApN anunță o nouă campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari pentru anul 2024

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 20 mai – 27 iunie, o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României.

„Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 20 mai – 27 iunie, o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României. Sunt disponibile 4936 de locuri de rezerviști voluntari (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați) în unități militare de pe întregul teritoriu național. Procesul de recrutare și selecție se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, republicată, și a Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015, cu modificările și completările ulterioare”, potrivit unui comunicat de presă.

Cetățenii interesați se pot informa, potrivit sursei citate, la centrele militare despre etapele procesului de recrutare și selecție, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susțină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii, precum și despre avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar.

„Candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceștia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile militare. Detalii suplimentare pot fi obținute de la sediul centrelor militare zonale, județene sau de sector”, se mai arată în comnunicat.

La prezentarea la centrul militar, cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta actul de identitate, în original și în copie, certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii, acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și în copie, permisul de conducere valabil, în original și în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice și livretul militar, în original și în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

MApN precizează că prin adoptarea Legii nr. 115/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creșterea atractivității serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt creșterea cuantumului remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcție, la care se adăugă solda gradului deținut, creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcție, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad, eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare și selecție, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului, eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate, precum și crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă. (Mediafax)

Vezi si

Clopotele tuturor bisericilor vor fi trase azi în semn de veșnică pomenire a eroilor români, la praznicul Înălțării Domnului

Clopotele bisericilor ortodoxe vor fi trase, joi, la ora 12,00, în semn de veșnică pomenire, …