Thursday , April 18 2024

Lucrari ISPA in parcul de la Tribunal pentru inca doua saptamani

Lucrarile ISPA au scos peri albi sucevenilor
N transformarea parcului `n [antier a nemul]umit at=t pe cet\]enii suceveni ce se bucurau de col]ul de verdea]\ c=t [i pe angaja]ii firmei Victor Construct care au lucr\ri la Palatul Justi]iei [i care s-au opus ini]ial lucr\rilor
Lucr\rile din proiectul ISPA au intrat p=n\ [i `n locurile unde sucevenii se mai ad\posteau pu]in de praful infernal, se bucurau de r\coarea arborilor [i `[i mai `nc=ntau ochii cu o floare. Parcului de l=ng\ Tribunalul municipiului Suceava i-a fost deranjat\ lini[tea c=nd reprezentan]ii firmei Pfeiffer a constat c\ trebuiesc f\cute bran[amente `n acea zon\.
Nemul]umirea nu a venit numai din partea cet\]enilor suceveni se bucurau de col]ul de verdea]\ ci [i de angaja]ii firmei Victor Construct care execut\ de o serie de lucr\ri de extindere `n curtea interioar\ din Tribunal. Ace[tia nu au vrut ini]ial s\-[i dea acordul pentru lucr\rile de modernizare a canaliz\rii, `ns\ dup\ ce autorit\]ile locale s-au prezentat la fa]a locului [i au discutat despre avantajele bran[amentelor cu reprezentan]ii firmei Victor Construct, s-au dat la o parte l\s=nd echipele firmei Pfeiffer s\-[i fac\ treaba.
Dup\ realizarea acestor lucr\ri problema va fi alta, dac\ firma care a produs pagubele din interiorul col]ului de verdea]\ se va `ntoarce s\ repare dunele, refacerea suprafe]ei  [i replantarea trandafirilor.
La comandamentul de mar]ea trecut\, reprezentantul firmei Pfeiffer [i-a dat angajamentul c\ la prim\var\ va veni [i va s\di to]i trandafirii care au fost sco[i `n timpul lucr\rilor.
Potrivit estim\rilor viceprimarului Viorel Seredenciuc, lucr\rile din p\rcule]ul de la Tribunal se vor finaliza `n maxim dou\ s\pt\m=ni. (Iulia GU{|)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …