Monday , March 27 2023

Lucrari ISPA in parcul de la Tribunal pentru inca doua saptamani

Lucrarile ISPA au scos peri albi sucevenilor
N transformarea parcului `n [antier a nemul]umit at=t pe cet\]enii suceveni ce se bucurau de col]ul de verdea]\ c=t [i pe angaja]ii firmei Victor Construct care au lucr\ri la Palatul Justi]iei [i care s-au opus ini]ial lucr\rilor
Lucr\rile din proiectul ISPA au intrat p=n\ [i `n locurile unde sucevenii se mai ad\posteau pu]in de praful infernal, se bucurau de r\coarea arborilor [i `[i mai `nc=ntau ochii cu o floare. Parcului de l=ng\ Tribunalul municipiului Suceava i-a fost deranjat\ lini[tea c=nd reprezentan]ii firmei Pfeiffer a constat c\ trebuiesc f\cute bran[amente `n acea zon\.
Nemul]umirea nu a venit numai din partea cet\]enilor suceveni se bucurau de col]ul de verdea]\ ci [i de angaja]ii firmei Victor Construct care execut\ de o serie de lucr\ri de extindere `n curtea interioar\ din Tribunal. Ace[tia nu au vrut ini]ial s\-[i dea acordul pentru lucr\rile de modernizare a canaliz\rii, `ns\ dup\ ce autorit\]ile locale s-au prezentat la fa]a locului [i au discutat despre avantajele bran[amentelor cu reprezentan]ii firmei Victor Construct, s-au dat la o parte l\s=nd echipele firmei Pfeiffer s\-[i fac\ treaba.
Dup\ realizarea acestor lucr\ri problema va fi alta, dac\ firma care a produs pagubele din interiorul col]ului de verdea]\ se va `ntoarce s\ repare dunele, refacerea suprafe]ei  [i replantarea trandafirilor.
La comandamentul de mar]ea trecut\, reprezentantul firmei Pfeiffer [i-a dat angajamentul c\ la prim\var\ va veni [i va s\di to]i trandafirii care au fost sco[i `n timpul lucr\rilor.
Potrivit estim\rilor viceprimarului Viorel Seredenciuc, lucr\rile din p\rcule]ul de la Tribunal se vor finaliza `n maxim dou\ s\pt\m=ni. (Iulia GU{|)

Vezi si

Stejari și tei, plantați la Stupca de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, la 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Țara

Luni, 27 martie 2023, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a plantat stejari și tei …