Fiindcă în zonă reglementările urbanistice prevăd un regim de înălțime de maxim P+2, a fost nevoie de elaborarea unui Plan de Urbanism Zonal. Blocul...

N primarul Ion Lungu a declarat c\ se dore[te ca aceast\ lucrare ampl\ s\ fie realizat\ cu ajutorul Companiei Na]ionale de Investi]ii, `ns\ nu a exclus nici posibilitatea realiz\rii printr-un parteneriat public – privat La [edin]a din data de 16 decembrie a Consiliului Local (CL) Suceava va fi supus aprob\rii un proiect de hot\r=re privitor la adoptatea unui Plan...