Mai mulți cetățeni care locuiesc pe strada Dragoș Vodă  și pe străzile adiacente reclamă că „un grav abuz se pregătește” pe respectiva...

Fiindcă în zonă reglementările urbanistice prevăd un regim de înălțime de maxim P+2, a fost nevoie de elaborarea unui Plan de Urbanism Zonal. Blocul...

N primarul Ion Lungu a declarat c\ se dore[te ca aceast\ lucrare ampl\ s\ fie realizat\ cu ajutorul Companiei Na]ionale de Investi]ii, `ns\ nu a exclus nici posibilitatea realiz\rii printr-un parteneriat public – privat La [edin]a din data de 16 decembrie a Consiliului Local (CL) Suceava va fi supus aprob\rii un proiect de hot\r=re privitor la adoptatea unui Plan...