Tuesday , September 27 2022

Tag Archives: Burdujeni

Un sofer beat a provocat un accident in Burdujeni, lovind o masina si un pieton

Sesizat prin serviciul de urgen]\ 112, despre faptul că în zona Gării Burdujeni, un autoturism circulă în mod haotic, conducătorul acestuia fiind probabil sub influenţa băuturilor alcoolice, un echipaj al Sec]iei de Poli]ie Burdujeni a descins la fa]a locului unde a observat autoturismul în cauză, care după ce a lovit …

Mai mult »

Lucrarile pregatitoare pentru consolidarea podului de la Burdujeni vor dura doua saptamani

~n urm\ cu c=teva zile s-a dat startul lucr\rilor la podul de peste r=ul Suceava. 20 de miliarde de lei vechi s-au alocat de la Guvern pentru repararea podului de peste r=ul Suceava.  Constructorii au preconizat c\ lucr\rile preg\titoare vor dura aproximativ dou\ s\pt\m=ni. ~n faza incipient\ se lucreaz\ `n …

Mai mult »

Doua parculete din Burdujeni vor fi amenajate anul viitor

N Prim\ria Suceava mai inten]ioneaz\ s\ amenajeze [i unele p\rcule]e pe spa]iile verzi dintre blocuri, pe motiv c\ pe domeniul public al municipiului Suceava nu exist\ alte terenuri unde s\ fac\ parcuri noi Prim\ria municipiului Suceava va reamenaja, anul viitor, parcurile de la Gara din cartierul Burdujeni [i de la …

Mai mult »

Repararea podului de la Burdujeni va fi facuta in doua etape

N prima etap\ va fi `n acest an, iar Prim\ria va beneficia [i de fonduri de la Guvern, `ns\ primarul Ion Lungu nu exclude ca a doua etap\, care este planificat\ a se desf\[ura `n prim\var\, s\ fie cel pu]in la fel de costisitoare ca prima Primarul municipiului Suceava, Ion …

Mai mult »

Trafic rutier restrictionat in zona industriala Burdujeni

Circula]ia rutier\ pe Calea Unirii va fi restric]ionat\. Anun]ul a fost f\cut de viceprimarul de Suceava, Viorel Seredenciuc, el preciz=nd c\ de luni sear\ era planificat\ o lucrare de subtraversare a unei conducte pe sub carosabil. Astfel, pe doar dou\ benzi de circula]ie din cele patru existente va fi restric]ionat …

Mai mult »

Podul de la Burdujeni va fi consolidat de firma Colas

N primarul Ion Lungu a anun]at c\ firma a `nceput lucr\rile de organizare de [antier iar `n cursul zileid e ast\zi va face noi demersuri pentru a ob]ine alocarea de la bugetul de stat a dou\ milioane de lei pentru lucrarea de consolidare a podului respectiv Organizarea de [antier pentru …

Mai mult »

Primaria Suceava cere doua milioane de lei Guvernului pentru repararea podului de la Burdujeni

Prim\ria Suceava a cerut Guvernului dou\ milioane de lei pentru completarea sumei necesare lucr\rilor de repara]ii la podul rutier peste r=ul Suceava ce face leg\tura `ntre centrul ora[ului Suceava [i cartierul Burdujeni, care are un pilon fisurat. Ion Lungu a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ `n urma studiilor f\cute …

Mai mult »

Lucrarile la podul de la Burdujeni ar trebui finalizate pana la sfarsitul lunii noiembrie

N „Este absolut necesar ca lucr\rile de reabilitare la podul rutier din Burdujeni s\ `nceap\ `n cel mai scurt timp pentru a evita o eventual\ pr\bu[ire [i acestea s\ fie finalizate p=n\ la sf=r[itul lunii noiembrie” declar\ primarul Ion Lungu Situa]ia podului rutier din Burdujeni nu este tare „roz”, dup\ …

Mai mult »

Lungu a cerut doua milioane de lei pentru podul de la Burdujeni de la ministrul Transporturilor

N primarul Sucevei i-a cerut ajutorul ministrului Anca Boagiu `n fa]a a aproximativ o mie de membri ai PDL veni]i din tot jude]ul Suceava la conferin]a de alegeri de duminic\, eveniment la care a fost prezent [i premierul Emil Boc Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a cerut Guvernului s\ i …

Mai mult »

Primarul Lungu a cerut sprijin de la Guvern pentru finantarea lucrarilor la podul de la Burdujeni

Ion Lungu este de p\rere ca situa]ia este similara cu cea existenta cu c=]iva ani în urma la podul de la I]cani care s-a reabilitat tot cu fonduri guvernamentale de altfel, majoritatea traseelor ocolitoare pentru vehiculele a c\ror masa dep\[e[te 7,5 tone include podul rutier de peste r=ul Suceava situat …

Mai mult »