Tuesday , September 27 2022

Tag Archives: Burdujeni

Ieri, aproape intreg cartierul Burdujeni a ramas fara apa

N din cauza mai multor avarii, c=teva zeci de mii de suceveni – cea mai mare parte din Burdujeni – nu au avut apa potabil\ [i nici ap\ cald\ Zeci de mii de suceveni nu au beneficiat, ieri, de ap\ potabil\ timp de c=teva ore, ca urmare a unui num\r …

Mai mult »

Burdujeniul ramane azi fara apa calda si caldura

Miile de apartamente din cartierul sucevean Burdujeni racordate la sistemul centralizat de termoficare al munciipiului Suceava nu vor avea, `n cursul zilei de ast\zi, ap\ cald\ [i c\ldur\. Anun]ul a fost f\cut de conducerea societ\]ii „TERMICA” SA Suceava potrivit c\reia nu vor beneficia de ap\ cald\ [i `nc\lzire, miercuri, `ntre …

Mai mult »

Restrictia de trafic pe podul de la Burdujeni va fi mentinuta si dupa finalizarea primei etape de reabilitare

N TIR-urile [i camioanele nu vor avea `n continuare acces pe pod, singurele ma[ini cu o mas\ total\ de peste 7,5 tone care vor putea s\ circule pe pod vor fi autobuzele Lucr\rile de consolidare a podului rutier de la Burdujeni sunt pe cale de a fi finalizate, `ns\ cu …

Mai mult »

Lucrarile de stabilizare a podului de la Burdujeni ar putea fi terminate saptamana viitoare

N acestea ar `nsemna doar finalizarea primei etape a lucr\rilor de reabilitare a celui mai mare pod rutier din Suceava, cea de-a doua etap\ de ridicare la nivelul ini]ial urm=nd s\ aib\ loc doar dac\ Prim\ria va ob]ine finan]are n primarul Ion Lungu a spus c\ `n ultima perioad\ nu …

Mai mult »

Maine, jumatate din Burdujeni nu are apa

M=ine, c=teva mii de locuin]e din cartierul Burdujeni nu vor avea ap\ potabil\ la robinete, `ntre orele 08.00 [i 15.00. Anun]ul a fost f\cut de SC ACET SA Suceava, firma care asigur\ serviciile de furnizare a apei potabile [i cele de canalizare – epurare `n mai multe localit\]i din jude]ul …

Mai mult »

Sofer de autocar radautean, jefuit in Burdujeni

N b\rbatul a r\mas f\r\ portofel, acte de identitate, permis de conducere [i cardul tahograf Joi sear\, la Sec]ia de Poli]ie Burdujeni s-a prezentat Ioan R.  de 37 ani din municipiul R\d\u]i, care a sesizat faptul c\ persoane necunoscute i-au sustras din interiorul autocarului apar]inând unei societ\]i comerciale din Boto[ani, …

Mai mult »

Un nou scandal intre tiganii din Burdujeni

N de aceast\ dat\, Dumitru Ciurar, de 29 de ani, a reclamat c\ a fost t\iat cu cu]itul la un deget de nepotul concubinei Num\rul unic de apel `n caz de urgen]\ 112 a devenit deja, la Suceava, un izvor nesecat de experien]e de via]\ care trebuie gestionate cu grij\, …

Mai mult »

Scandal intre gastile din Burdujeni si Itcani

~n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\, în jurul orei 03.30, Inspectoratul de Poli]ie al jude]ului Suceava a fost sesizat prin intermediul serviciului na]ional de urgen]\ 112, despre faptul c\ în municipiul Suceava, pe strada Dimitrie Onciu, în zona unui magazin, are loc un scandal. La fa]a locului, o patrul\ mixt\ …

Mai mult »

Primul centru de permanenta medicala din judet ar putea fi la Burdujeni

Directorul executiv al Direc]iei de S\n\tate, Ludovic Abi]ei, a declarat ieri, `n cadrul unei conferin]e de pres\, c\ a ap\rut in Monitorul Oficial  ordonan]a de urgen]\ privind asigurarea asisten]ei medicale primare prin centrele de permanen]\.  „Conform legii, nu putem face primii pa[i în organizarea acestor centre pân\ nu ne consult\m …

Mai mult »

Consolidarea podului de la Burdujeni costa mai mult decat s-a estimat

N `n loc de trei milioane de lei, lucr\rile ar putea ajunge la cinci milioane, primarul Ion Lungu preciz=nd c\, deocamdat\, este vorba de estim\rile dintr-un deviz general [i c\ una din cauzele acestei cre[teri de cost o reprezint\ [i faptul c\ s-au turnat mai multe coloane de sus]inere dec=t …

Mai mult »