Tuesday , September 27 2022

Tag Archives: Burdujeni

Un card de rate salbatice, la iernat in Burdujeni

N un c=rd de ra]e s\lbatice s-a aciuat pe un iaz din apropierea G\rii Burdujeni N speciali[tii  Agen]iei de Protec]ia Mediului Suceava sus]in c\ ra]ele vin din regiunile nordice ale continentului european n singurii inamici care par s\ le tulbure lini[tea sunt c=inii vagabonzi, care mai dau t=rcoale de pe …

Mai mult »

Podul de la Burdujeni va fi reparat abia spre Craciun

N primarul Ion Lungu a declarat c\, `ntre timp, solu]ia tehnic\ la prima etap\ de consolidare s-a modificat, fiind necesar\ turnarea mai multor coloane de beton pentru stabilizarea pilonului n potrivit primarului de Suceava, de[i cea mai bun\ solu]ie ar fi construirea unui pod nou, acest lucru nu poate fi …

Mai mult »

Podul de la Burdujeni va fi reparat cu intarziere

N utilajul special pentru consolidarea podului de peste r=ul Suceava sose[te mai t=rziu dec=t a fost planificat [i de aceea nu s-au putut finaliza lucr\rile de consolidare p=n\ la finele lunii noiembrie, a[a cum se sperase ini]ial Repararea podului de la Burdujeni nu va fi finalizat\ mai `nainte de jum\tatea …

Mai mult »

O familie din cartierul Burdujeni tine drapelul national arborat permanent la intrarea in casa

N `n Suceava, localnicii care au non-stop  steagul arborat pot fi num\ra]i pe degete n pe strada Aleea Dumbr\vii  din cartierul sucevean Burdujeni, familia Florica [i Constantin Bezerghean, `n v=rst\ de 57 [i respectiv 70 de ani, ambii pensionari, au sim]it în sufletul lor de români c\ drapelul patriei trebuie …

Mai mult »

Mai multe strazi din Burdujeni nu vor avea, joi, apa potabila

SC ACET SA Suceava va `ntrerupe furnizarea apei potabile `n mai multe zone din Burdujeni, `ndeosebi Cuza Vod\ III [i Burdujeni – sat. Sistarea furniz\rii acestui serviciu va `ncepe de la ora 08.00 [i se estimeaz\ ca se va finaliza la ora 21.00. Potrivit celor de la ACET, motivul acestei …

Mai mult »

Consolidarea pilonului de la podul de la Burdujeni va putea fi finalizata saptamana aceasta

Lucr\rile din prima etap\ de consolidare a podului de peste r=ul Suceava, din zona Bazarului de pe r=ul Suceava, ar putea fi finalizate de s\pt\m=na aceasta, odat\ cu `mbr\carea pilonului fisurat `ntr-o „c\ma[\” de beton, care va `nt\ri structura de rezisten]\ afectat\ de presiunea apelor. Viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc, …

Mai mult »

Devierea raului Suceava in zona podului de la Burdujeni s-a incheiat

Lucr\rile de consolidare a podului rutier de peste r=ul Suceava, situat `n zona Bazarului, vor continua `n urm\toarea perioad\, p=n\ `n prezent fiind finalizate doar cele privind devierea cursului apei `n a[a fel `nc=t s\ se poat\ preg\ti terenul pentru interven]ia la consolidarea pilonului afectat de inund]aiile din aceast\ var\. …

Mai mult »

Mall-ul din Burdujeni, o investitie de 2,5 milioane de euro trecuta in conservare din cauza crizei

N omul de afaceri Ioan Iftode a `ncercat, cu mai bine de doi ani `n urm\, s\ fac\, folosind chiria `ncasat\ pe 25 de ani `n avans de la magazinul Billa, un centru comercial `n cartierul Burdujeni, de dimensiuni comparabile cu cel de la Galleria Mall, `ns\ din cauza crizei …

Mai mult »

Raul Suceava, deviat pentru a se face lucrari la pilonul deteriorat al podului de la Burdujeni

N primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este optimist c\ lucrarea de stabilizare a podului peste apa Sucevei se va termina p=n\ la sf=r[itul lunii ~n aceast\ s\pt\m=n\, cursul apei r=ului Suceava va fi deviat pentru a a se putea efectua lucr\rile de consolidare a pilonului deteriorat de la podul ce …

Mai mult »

Primarul Sucevei face demersuri pentru accelerarea lucrarilor de consolidare a podului de la Burdujeni

N circula]ia rutier\ a fost `ntrerupt\ par]ial, `n noaptea de mar]i spre miercuri, `n zona podului de la Burdujeni pentru a se face perfor\ri la structura de rezisten]\ [i la pilonul de sus]inere fisurat S\pt\m=na aceasta, primarul de Suceava, Ion Lungu, a avut o `ntrevedere cu directorul general al SCCF …

Mai mult »