Wednesday , November 30 2022

Bancomat de schimb valutar al Bancii Carpatica, vandalizat in cartierul Burdujeni

N `n noaptea de luni spre mar]i, o persoan\ neidentificat\ a distrus display-ul touchscreen al automatului de schimb valutar n paguba este de 350 de euro n „este o practic\ curent\, cei care nu citesc instruc]iunile de folosire se r\zbun\ pe aparat”, a declarat o reprezentant\ a  filialei B\ncii Carpatica din cartierul Burdujeni

 

 {efa Reprezentan]ei Burdujeni a B\ncii Comerciale Carpatica a reclamat `n urm\ cu o zi poli]iei faptul c\ `n noaptea de luni spre mar]i, bancomatul pentru schimb valutar din fa]a unit\]ii bancare a fost distrus de o persoan\ care este, deocamdat\, necunoscut\.

IPJ a anun]at ieri c\ Nicoleta C., de 40 de ani, din municipiul Suceava, `n calitate de administrator la reprezentan]a sus- amintit\ a reclamat c\, în noaptea de 06/07.06.2011, o persoan\ necunoscut\ a distrus display-ul touchscreen de la un automat de schimb valutar apar]inând b\ncii.

Poli]i[tii au constata veridicitatea celor reclamate [i au luat not\ [i de valoarea prejudiciului, care este `n sum\ de aproximativ 1400 de lei  – 350 de euro.

Cercet\rile `n acest caz au fost preluate de lucr\torii Biroului Investiga]ii Criminale Suceava din cadrul Poli]iei municipale Suceava, în cauz\ întocmindu-se un dosar penal sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de distrugere, cu autori necunoscu]i.

{efa reprezentan]ei Burdujeni a B\ncii Carpatica spune c\ nu `[i face mari speran]e privind identificarea autorului faptei [i recuperarea prejudiciului mai ales c\ astfel de evenimente au `nceput s\ devin\ o practic\ relativ curent\ `n Suceava. „Este o practic\ curent\, un lucru frecvent,  cei care nu citesc instruc]iunile de folosire [i nu [tiu cum s\ `l foloseasc\, se r\zbun\ pe aparat”, ester de p\rere Nicoleta C., [efa reprezentan]ei bancare din cartierul Burdujeni. (N. RO{CA)

 

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …