Miercuri sear\ a fost r=ndul liceenilor de la Colegiul de Art\ ”Ciprian Porumescu” s\-i primeasc\ `n r=ndurile lor pe bobocii claselor a IX-a, `n cinstea c\rora au organizat Balul Bobocilor 2012 u liceenii care au performat pe scen\ au antrenat permanent publicul `n iure[ul veseliei [i al distrac]iei, momentele muzicale, umoristice sau de dans fiind bine primite de...

Sute de elevi, prezen]i la Balul Bobocilor de la “Petru Mu[at” de miercuri sear\, `n clubul Babylon u Opt perechi de boboci au concurat pentru titlurile de Miss [i Mister u dup\ deliber\ri juriul a ales-o Miss pe Ema Sabrina Rotariu    Elevii de la Colegiul Tehnic “Petru Mu[at” au dorit s\ ias\ din tiparul clasic al balurilor organizate de celelalte licee....

Spectacolul oferit a avut un program bogat [i variat în care au alternat probele la care au fost supu[i candida]ii cu diverse momente artistice. Premiile Miss [i Mister Boboc 2011 au fost câ[tigate de Mihaela {tefan [i R\zvan  Bosânceanu Vineri, 28 octombrie, la Ateneul „Mihai Eminescu” din Dumbr\veni a avut loc, cel mai a[teptat eveniment de la începutul anului...

Balul Bobocilor organizat de Colegiul Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret” a `ntre]inut spiritele unei s\li pline de tineri [i tinere care s-au distrat la poantele colegilor lor de pe scen\ [i au dansat `mpreun\ cu ei [i cu cei din trupa “Deepside Deejay’s” n nu mai pu]in de 12 cupluri s-au `ntrecut `ntr-o foarte reu[it\ prob\ de dans [i `n proba de elegan]\...

Spectacolul oferit de bobocii Colegiului Tehnc „Petru Mu[at” a stat sub semnul personajelor [i scenetelor caragialiene, mereu de actualitate N opt boboci]e au intrat `n competi]ia c=[tig\rii titlului de Miss, fiecare dintre ele fiind preg\tit\ s\ r\spund\ provoc\rilor lansate, `n stilul deja consacrat al cunoscutului scriitor. Titlul de Miss Boboc 2011 a fost adjudecat...

Elevii Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din Suceava au preg\tit pentru edi]ia din 2011 a Balului Bobocilor o tem\ inedit\, aceasta intitul=ndu-se „Indibidiguidibilii”, semnifica]ia termenului fiind descifrat\ pe parcursul spectacolului de joi sear\ N `n cadrul spectacolului, arti[ti talenta]i ai colegiului au prezentat scurte momente artistice, de la dansuri...