Atmosfera de sarbatoare la Balul organizat pentru bobocii Grupului Scolar Dumbraveni

reportersite
01 noiembrie 2011, 23:48

Spectacolul oferit a avut un program bogat [i variat în care au alternat probele la care au fost supu[i candida]ii cu diverse momente artistice. Premiile Miss [i Mister Boboc 2011 au fost câ[tigate de Mihaela {tefan [i R\zvan  Bosânceanu

Vineri, 28 octombrie, la Ateneul „Mihai Eminescu” din Dumbr\veni a avut loc, cel mai a[teptat eveniment de la începutul anului [colar- Balul Bobocilor, `ndr\gitul spectacol desf\[ur=ndu-se sub semnul toamnei. Astfel, în miresme [i rod de toamn\, Balul bobocilor de la Dumbr\veni a început cu spectacolul oferit de elevii de liceu care, într-o atmosfer\ incendiar\, sus]inut\ de un public numeros, au f\cut dovada unor calit\]i artistice cu totul deosebite. Organizatorii programului au fost elevii claselor a XII-a A [i B, împreun\ cu dirigin]ii lor, profesorii Oana Rusu [i Mugurel Botezatu.Avanscena a fost decorat\ în acord cu tema balului, cu frunze [i flori de toamn\ dispuse într-un mod inedit în bostani aurii decupa]i, iar panourile tematice au fost realizate cu mult\ m\iestrie de artistul sucevean Constantin Ungureanu Box.Spectacolul oferit a avut un program bogat [i variat în care au alternat probele la care au fost supu[i candida]ii (proba de prezentare, de inteligen]\, de îndemânare, de aptitudini, parada ]inutelor de sear\), cu diverse momente artistice: teatru, divertisment – parodii muzicale, dans [i pantomim\. Momente speciale au oferit [i invita]ii de la Palatul Copiilor: trupa de dans modern condus\ de prof. Schiotis M. [i Edi care a încântat publicul cu câteva piese muzicale. Jocul de lumini [i efectele speciale au între]inut  atmosfera s\rb\toreasc\ a evenimentului.Prezentatorii Balului au fost Anton Lenu]a [i Pârvan Adrian care s-au distins prin elegan]\, rafinament [i prezen]\ scenic\.Spectacolul  a culminat cu acordarea titlurilor de Miss [i Mister Boboc 2011, moment în care juriul format din profesorii- Ovidiu Spiridon- directorul liceului, L\cr\mioara  Sava, Mirela Budeanu, Mihaela Apetrei [i Cristian Cîrlig, împreun\ cu Ana Maria  Andru[c\ [i Adrian Pav\l – Miss [i Mister Boboc 2008, au fost pu[i la grea încercare când au trebuit s\ aleag\ între cei mai frumo[i [i talenta]i bobocei.Premiile Miss [i Mister Boboc 2011 au fost câ[tigate de Mihaela {tefan [i R\zvan  Bosânceanu, locul II a fost ocupat de Adriana Miron [i Daniel Birzu, iar locul III – de Raluca Gemene [i Vl\du] Roman. De[i to]i concuren]ii au primit premii [i diplome de participare, n-au putut fi evitate lacrimile [i deziluziile unor boboci]e care au crezut pân\ în ultima clip\ în steaua lor norocoas\.Un rol însemnat l-au avut [i p\rin]ii boboceilor [i elevilor organizatori care s-au implicat activ în buna desf\[urare a evenimentului.Spre deosebire de al]i ani, publicul a fost unul civilizat, cu atitudine decent\ [i pozitiv\,  sus]inând cu aplauze [i c\ldur\ emo]iile fire[ti ale concuren]ilor. Seara s-a încheiat cu tradi]ionala discotec\ de bun venit a bobocilor în rândul liceenilor. (Adelina TALPALARIU)