Tuesday , July 23 2024

Halloween, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”

N decorul balului a fost asigurat de vr\jitoare, fantome, vampiri, dovleci [i pietre funerare n `n proba de aptitudini, cele 11 perechi de boboci care au concurat pentru titlul de miss [i mister au trebuit s\ ofere expresivitate unui dovleac cu ajutorul unor obiecte banale n invita]ii speciali ai serii au fost DJ Sava [i Raluka, care au ridicat publicul `n picioare cu hiturile “September” [i “I like the trumpet” n Lavinia Rusu [i Radu Auzeac au c=[tigat titlurile de miss, [i respectiv mister Boboc 2010

Vr\jitoare [i z=ne, fantome, schelete [i vampiri, dovleci, fl\c\ri, oale cu licori [i pietre funerare, acesta a fost scenariul propus `n acest an pentru Balul Bobocilor la Colegiul Economic Dimitrie Cantermir. ~ntr-un asemenea decor au fost atra[i pre] de aproape trei ore [i jum\tate spectatorii prezen]i, joi sear\, `n sala mare a Casei de Cultur\, la Balul Bobocilor de la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, laitmotivul pus `n scen\ de organizatorii edi]iei din acest an fiind s\rb\toarea de Halloween.
Deschis de un program de dans `n cadrul c\ruia au fost parodiate o serie de piese celebre, balul s-a animat odat\ cu prezentarea celor 11 perechi de boboci care au concurat la titlul de miss [i mister, `n proba inaugural\ ace[tia defil=nd `ntr-o ]inut\ casual.Evenimentul a continuat apoi cu un moment umoristic, `n care a fost eviden]iat\ tipologia elevului zilelor noastre `n timpul unei lec]ii deschise, din scenet\ nelipsind profesorul isteric, inspectorul plictisit, liceeanul turmentat, pi]ipoanca [i tocilarul clasei.
Prefa]at\ de programul de dans al trupei Extrem Dance [i de o nou\ repriz\ de umor `n care farmecele vr\jitoarelor prezente pe scen\ au fost contracarate cu “perverse de pe T=rgu Ocna”, cea de-a doua prob\ a concursului de miss [i mister a scos `n eviden]\ creativitatea concuren]ilor, ace[tia fiind nevoi]i s\ dea expresivitate unui dovleac cu ajutorul unor obiecte banale `nm=nate prin tragere la sor]i. Astfel, trecute prin m=na bobocilor, scobitorile, m\nu[ile, cd-uri sau h=rtia creponat\ au devenit `n scurt timp accesorii pentru dovlecii ce s-au dorit transforma]i `n pira]i, lupt\tori ninja sau spiridu[i.
Balul a continuat cu un nou moment de comedie, `n care spectatorii prezen]i `n sal\ au putut asista la o or\ de curs predat\ `ntr-o [coal\ pentru fantome, acestea ridiculiz=nd Moartea cu replici ce au st=rnit r=sete `n public, fundalul sonor al acestei scenete fiind `mprumutat din emisiunea “Mondenii”.
Dup\ un scurt ritual de vr\jitorie, pe scen\ a urcat caravana Rromcultura, momentul fiind ie[it din contextul balului. Pre] de c=teva minute, vr\jitoarele au devenit buliba[e, iar manele [i dansurile ]ig\ne[ti s-au amestecat cu agen]ii desprin[i din Dosarele X [i fenomenele paranormale, prima parte a balului fiind `ncheiat\ de o repriz\ de dans modern a trupei Ritm Dance din cadrul Palatului Copiilor din Suceava.
N DJ Sava [i Raluka au pus la treab\ publicul, antren=ndu-l la dans
Atmosfera a devenit incendiar\ odat\ cu apari]ia invita]ilor speciali ai serii, DJ Sava [i Raluka, care, al\turi de cele dou\ animatoare au ridicat publicul `n picioare pe hiturile “September” [i “I like the trumpet”, `n timp ce scena s-a transformat `ntr-un imens ring de dans pentru cei prezen]i `n culise.
Dup\ show-ul oferit de DJ Sava [i Raluka, spectatorii au avut parte de c=teva clipe de respiro, pe scena urc=nd L\crimioara [i Alexandra, care au interpretat dou\ piese la chitar\, momentul fiind succedat de un scurt concert rock al celor de la Fibers, trup\ ce a c=ntat c=te un cover de la Red Hot Chili Peppers, Pink [i Maroon 5, precum [i o pies\ din propriul repertoriu, denumit\ “Oda lunii”.
Balul bobocilor de la Colegiul Economic a continuat cu alte reprize umoristice, `n care a fost parodiat videoclipul “Bad Romance” de la Lady Gaga, urmate de o scenet\ despre vampiri, glumele `ndr\zne]e ale actorilor de ocazie urca]i pe scen\ fiind gustate din plin de public.
Partea final\ a balului a fost rezervat\ concursului de miss [i mister, `n cadrul ultimei probe, concuren]ii defil=nd pe scen\ `n tinutele de sear\. Cu aceast\ ocazie, fiecare dintre cei 22 de pretenden]i la titlul de miss sau mister Boboc au trebuit s\ r\spund\ spontan la c=te o `ntrebare legat\ de Halloween. La `ntreb\ri de genul “Unde `noata fantomele?”, “Ce-i po]i da unui c\l\re] f\r\ cap?” sau “De ce se urc\ schele]ii `n copaci?”, bobocii fie au c\zut prad\ emo]iilor, oferind r\spunsuri gre[ite, fie au r\spuns inteligent, ajuta]i din plin de [oaptele colegilor din public.
Programul a continuat apoi cu moment de muzic\ popular\ oferit de ansamblul Arcanu, care a ridicat praful din podeaua vetust\ a scenei Casei de Cultur\ [i spectatorii `n picioare, la hora bucovinean\ iscat\ pe scen\ lu=nd parte [i cei din culise, `n ciuda tocurilor `nalte [i a costumelor de gal\.
N Lavinia Rusu [i Radu Auzeac, Miss [i Mister Boboc 2010 la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava
Balul s-a `ncheiat cu desemnarea c=[tig\torilor concursului de miss [i mister. Astfel, primii laurea]i au fost Denisa Crainiciuc [i Tipa Tudor, care au fost distin[i cu trofeele “Tu[iRomania.ro”, acordate de managerul portalului, Ionu] Bejinariu, `n timp ce Lavinia Rusu [i R\zvan Airinei au c=[tigat titlul de miss, [i respectiv mister “`nger[idemon.ro”. Locurile III le-au revenit bobocilor Andreia Albu [i Alexandru Glavan, premiile II au ajuns la Raluca Scheuleac [i Marius Remus, `n vreme ce pe locurile I au urcat Paula Mazilu [i Andrei Liteanu. Finalmente, juriul a decis ca titlul de Miss Boboc a Colegiului Economic s\ fie primit de Lavinia Rusu, iar cel de mister de Radu Auzeac, alegerile fiind acceptate f\r\ vocifer\ri din partea publicului.
Dup\ trasul cortinei, la aproape trei ore [i jum\tate de la startul balului, departe de bli]urile camerelor foto fixate pe c=[tig\tori, `ntr-un col] uitat la scenei, trona `nc\ apoteotic piatra funerar\ pe care era trecut numele ~nv\]\m=ntului Rom=nesc. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …

No comments

  1. Este Fever’s , nu Fibers. 😀