Wednesday , July 6 2022

Tag Archives: admitere

Mediile cu care s-a intrat anul acesta la Universitatea Suceava

C=]iva candida]i au fost admi[i pe locurile subven]ionate de stat cu medii de 10, `n vreme ce `n cazul unor facult\]i pentru care adresabilitatea absolven]ilor a fost mai sc\zut\, `nscri[ii au prins un loc bugetat [i cu media 5. De regul\, `n cazul specializ\rilor care au fost la mare c\utare …

Mai mult »

Oferta USV privind numarul de locuri scoase la concurs in sesiunea din vara va fi asemanatoare cu cea din 2010

In textul unei legi aprobate de Senatul Rom=niei la finalul lunii aprilie apare no]iunea de ‚cifr\ de [colarizare’, termen incompatibil cu no]iunea de „grant” vehiculat p=n\ acum. “Dac\ nu vom primi l\muriri concrete `n cel mai scurt timp, vom face publice o serie de cifre de [colarizare pentru admiterea din …

Mai mult »

Rezultatele admiterii la liceu in judetul Suceava. VEZI LISTA COMPLETA

Inspectoratele scolare judetene au inceput sa publice listele cu repartizarile pe licee ale elevilor care s-au inscris la admiterea 2011. Rezultatele finale complete trebuie sa fie afisate pana miercuri. Fata de anul trecut cand procesul computerizat al repartizarii elevilor in licee s-a facut de fata cu presa, ministrul Funeriu a …

Mai mult »

Lista facultăţilor la care BAC-ul nu contează la admitere

Universitatea Politehnică din Bucureşti organizează admitere prin examen scris la următoarele facultăţi: Energetică; Automatică şi Calculatoare; Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; Inginerie mecanică şi mecatronică; Transporturi; Inginerie Aerospaţială; Inginerie în limbi străine; Ştiinţe Aplicate Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole: probă scrisă, tip grilă, …

Mai mult »