Thursday , August 18 2022

Mediile de admitere în această sesiune la Universitatea Suceava

studenti universitate

 1.458 de studenţi, înmatriculaţi în prima sesiune de admitere la facultăţile din cadrul USV. In urma înmatriculărilor, la unele specializări din cadrul facultăţilor s-au ocupat toate locurile, la altele s-au ocupat doar locurile bugetate sau doar o parte din acestea. Au fost ocupate toate locurile de la buget şi la cu taxă la specializările Educaţie Fizică şi Sportivă, Kinetoterapie şi Motricitate Specială, Nutriţie şi Dietetică, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare 

Un număr de 1.458 de studenţi s-au înmatriculat la cursurile de zi ale unei facultăţi în prima sesiune de admitere de la Universitatea “Stefan cel Mare » din Suceava. In timp ce la unele specializări din cadrul facultăţilor s-au ocupat toate locurile, la altele s-au ocupat doar locurile bugetate sau doar o parte din acestea.
Astfel, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sportivă, în urma înmatriculărilor s-au ocupat toate cele 37 de locuri la buget şi la cele 11 cu taxă. La această specializare, prima medie cu care s-a intrat la buget este 9,47, iar la cu taxă s-a intrat cu 9,14. La Kinetoterapie şi Motricitate Specială, prima medie cu care s-a intrat este 8,68, iar ultima 6,92. La Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană s-au ocupat toate cele 60 de locuri din cadrul celor două specialaizări. La specializarea Nutriţie şi Dietetică, prima medie cu care s-a intrat la buget este 9,55, iar ultima medie la cu taxă este 5,00. La cealaltă specializare, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, s-a intrat cu media 9,36, ultima medie fiind 6,14. Spre deosebire de specializările de la aceste două facultăţi, la specializarea Ingineria Produselor Alimentare din cadrul Facultăţii de inginerie alimentară, în urma înmatriculărilor au fost ocupate doar cele 28 de locuri de la buget. La cu taxă nu s-a înmatriculat niciun student. Acelaşi lucru s-a petrecut şi la specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, unde s-au ocupat doar cele 35 de locuri bugetate. Prima medie cu care s-a intrat la această specializare este 9,55, iar ultima 6,95. De asemeni, la Protecţia Consumatorului şi a Mediului s-au ocupat doar cele 35 de locuri de la buget. Media cea mai mare cu care s-a intrat este 9,85, iar ultima 6,52. La Ingineria produselor alimentare, Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, Protecţia Consumatorului şi a Mediului a intrat la cu taxă un candidat cu media 10, pentru a continua o a doua facultate.
La Facultatea de Inginerie Electrică şi Stiinţa Calculatoarelor, la specializarea Calculatoare s-au înmatriculat 103 candidaţi. S-a intrat cu media 10, ultima medie cu care s-a intrat fiind 8,52. La specializarea Automatică şi Informatică Aplicată s-au înmatriculat 25 de candidaţi. Cea mai mare medie cu care s-a intrat la buget este 9,30, iar cea mai mică 6,12. Nici la specializarea Electronică Aplicată nu s-au ocupat toate locurile, înmatriculându-se doar 18 candidaţi, pe cele 49 de locuri. Candidaţii care s-au înmatriculat au avut medii cuprinse între 9,40 şi 6,92.
La specializarea Energetică industrială, s-au ocupat doar 19 locuri din cel 29 care erau doar la buget. S-a intrat cu o singură medie de 10, iar ultimul candidat înmatriculat a avut media 6,25. La Sisteme Electrice s-au înmatriculat 30 de candidaţi, fiind astfel ocupate locurile de la buget. La specializarea Inginerie Economică în domeniul electric, electronic şi energetic s-au înmatriculat 17 candidaţi, cu medii cuprinse între 9,45 şi 6,47, toţi prinzând un loc la buget.
La Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, la specializarea Mecatronică s-au înmatriculat 8 candidaţi, cu medii cuprinse între 9,75 şi 6,20. La Inginerie Economică în domeniul mecanic, din cele 29 de locuri bugetate, doar 16 au fost ocupate. Prima medie cu care s-a intrat la buget a fost 9,62, iar cea mai mică 6,67. La Tehnologia construcţiilor de maşini s-au înmatriculat 35 de candidaţi, cu medii cuprinse între 9,45 şi 6,00. La ultima specializare din cadrul acestei facultăţi, Echipamente pentru procese industriale, 6 locuri au fost ocupate din cele 23 de la buget. Prima medie cu care s-a intrat este 8,45, iar ultima 6,47.
La Facultatea de Istorie şi Geografie, cei mai mulţi candidaţi, în număr de 48 s-au înmatriculat la specializarea Geografia Turismului. Prima medie cu care s-a intrat este 9,67, iar ultima 5,25. Număr mare de candidaţi înmatriculaţi (29 de candidaţi) este la specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Prima medie cu care s-a intrat este 9,70, iar ultima 6,17. La Geografia Mediului s-au înmatriculat 14 candidaţi, la buget intrându-se cu medii cuprinse între 9,22 şi 6,72. La Filosofie sunt înmatriculaţi 7 candidaţi, iar la Stiinţe Politice 11 candidaţi înmatriculaţi. La Asistenţă Socială s-au înmatriculat 21 candidaţi, prima medie de la buget fiind 9,50, iar ultima 7,92.
Medii peste 7 pe locurile bugetate de la specializările Facultăţii de Litere şi Stiinţe ale Comunicării
Cea mai mică medie cu care s-a intrat la un loc la buget a fost 7,20 la specializarea Limba şi literatura română-Limba şi literatura italiană.
La Facultatea de Litere şi Stiinţe ale Comunicării s-au înmatriculat 19 candidaţi la specializarea Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză-germană), 20 de candidaţi la Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă, 28 la Limba şi literatura franceză-O limbă şi literatură modernă (engleză-germană), 59 candidaţi la Limba şi literatura engleză – Limba şi Literatura germană (Limba şi literatura română), 8 candidaţi la Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatura modernă (franceză/ engleză/ Limba şi literatura română) şi 17 candidaţi la Limba şi literatura română-Limba şi literatura italiană. La Comunicare şi Relaţii Publice s-a intrat cu media 10, iar prima medie la cu taxă a fost 9,17.
La Facultatea de Silvicultură, cei mai mulţi candidaţi, în număr de 79 s-au înmatriculat la specializarea Sivicultură. Pe locurile bugetate s-a intrat cu medii cuprinse între 9,77 şi 8,02. La Ecologie şi Protecţia Mediului s-au înmatriculat 21 de candidaţi, cu medii între 9,40 şi 7,00, pe locurile bugetate.
La Facultatea de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică, la specializarea Adminsitraţie Publică s-au înmatriculat 31 de candidaţi, la Asistenţă Managerială şi Secretariat 20 de candidaţi, la Finanţe şi Bănci 37 de candidaţi, la Management 34 de candidaţi, la Afaceri internaţionale 19 candidaţi, la Informatică economică 19 candidaţi, la Contabilitate şi informatică de gestiune 60 de candidaţi, la Economia comerţului, turismului şi serviciilor 51 de candidaţi, la Administrarea afacerilor 28 de candidaţi, iar la Economie generală şi comunicare economică 15 candidaţi.
La Facultatea de Stiinţe ale Educaţiei, la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar s-au înmatriculat 96 de candidaţi, din care 52 la buget, cu medii cuprinse între 9,83-8,39, iar la cu taxă cu medii între 9,35 şi 7,83.
Locurile rămase libere în urma neînmatriculărilor din prima sesiune de admitere vor fi propuse pentru concursul de admitere din sesiunea din toamnă.
In anul academic 2013-2014, USV vine în întâmpinarea nevoilor de formare şi perfecţionare profesională cu o ofertă educaţională diversă care acoperă 45 de programe de studii de licenţă, oferind absolvenţilor peste 1.100 de locuri bugetate şi peste 2.000 de locuri cu taxă, pentru şase domenii de cunoaştere: ştiinţe inginereşti, ştiinţe naturale, ştiinţe economice şi administrative, ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale şi sănătate.
A doua etapă de înscrieri la USV va fi organizată în perioada 5-12 septembrie. (Georgiana GROZA)

Vezi si

Angajații Spitalului Județean care au stat mai mult de zece zile în concediu trebuie să se testeze Covid când revin la muncă

S-a luat această decizie din cauza creșterii numărului de cazuri de Covid. Reprezentanții DSP avertizează …