C=]iva candida]i au fost admi[i pe locurile subven]ionate de stat cu medii de 10, `n vreme ce `n cazul unor facult\]i pentru care adresabilitatea absolven]ilor a fost mai sc\zut\, `nscri[ii au prins un loc bugetat [i cu media 5. De regul\, `n cazul specializ\rilor care au fost la mare c\utare printre candida]i, mediile de admitere cu care s-a ocupat un loc bugetat au fost...

In textul unei legi aprobate de Senatul Rom=niei la finalul lunii aprilie apare no]iunea de ‚cifr\ de [colarizare’, termen incompatibil cu no]iunea de „grant” vehiculat p=n\ acum. “Dac\ nu vom primi l\muriri concrete `n cel mai scurt timp, vom face publice o serie de cifre de [colarizare pentru admiterea din var\, cifre care vor fi asem\n\toare cu cele din 2010”,...

Inspectoratele scolare judetene au inceput sa publice listele cu repartizarile pe licee ale elevilor care s-au inscris la admiterea 2011. Rezultatele finale complete trebuie sa fie afisate pana miercuri. Fata de anul trecut cand procesul computerizat al repartizarii elevilor in licee s-a facut de fata cu presa, ministrul Funeriu a decis ca, in acest an, evenimentul sa...

Universitatea Politehnică din Bucureşti organizează admitere prin examen scris la următoarele facultăţi: Energetică; Automatică şi Calculatoare; Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; Inginerie mecanică şi mecatronică; Transporturi; Inginerie Aerospaţială; Inginerie în limbi străine; Ştiinţe Aplicate Universitatea Tehnică de Construcţii...