Tuesday , October 4 2022

Barroso: Sunt mândru de rolul pe care CE l-a jucat în reinstaurarea statului de drept în România

Pre[edintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso (foto), a declarat, vineri, într-un discurs sus]inut la o reuniune de la Floren]a a Biroului grupului parlamentar al PPE, c\ este mândru de rolul jucat de UE [i de Comisie în “reinstaurarea statului de drept” în România. “Avem discursul despre «mai mult\ Europa», dar este nevoie [i de o Europ\ mai bun\, o Europ\ bazat\ pe valori. [i de aceea, de exemplu, este de o importan]\ decisiv\ ca în UE toate ]\rile membre s\ respecte statul de drept [i valorile democratice ale unei societ\]i pluraliste [i libere. Tocmai de aceea vreau s\ spun c\ sunt foarte bucuros [i mândru de rolul pe care Uniunea European\ [i Comisia European\ îl joac\ în problemele ap\rute în România”, a afirmat Barroso, în referirea la România din discursul s\u.
De asemenea, el a ar\tat c\ în urma ac]iunilor UE [i Comisiei Europene a fost posibil\ evitarea “schimb\rilor nedemocratice” [i “reinstaurarea statului de drept” în România.
“Datorit\ UE [i Comisiei Europene a fost posibil s\ evit\m schimb\rile nedemocratice din România [i trebuie s\ fim mândri de acest lucru, pentru c\ am fost în stare s\ reinstaur\m statul de drept într-o ]ar\ care este membr\ a Uniunii noastre”, a mai afirmat Barroso.
Întâlnire Barroso- B\sescu, în 14 septembrie
Pre[edintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, are prev\zut\, în 14 septembrie, o întâlnire cu pre[edintele Traian B\sescu. Întâlnirea dintre Jose Manuel Barroso [i Traian B\sescu este prev\zut\ în programul oficial al pre[edintelui CE, pentru ziua de 14 septembrie. Cel mai probabil, întâlnirea va avea loc la Bruxelles. Acesta ar fi prima vizit\ extern\ a lui Traian B\sescu de la revenirea la Palatul Cotroceni.
Pre[edintele Traian B\sescu a transmis, joi, o scrisoare “liderilor europeni [i alia]ilor transatlantici care s-au pronun]at în favoarea României în timpul crizei politice din aceast\ var\”, mul]umindu-le pentru sprijinul acordat institu]iilor statului român.
Parlamentul European va dezbate în 12 septembrie situa]ia politic\ din România, dup\ ce ascult\ pozi]iile exprimate de CE [i de pre[edin]ia Consiliului UE.
{i Victor Ponta urmeaz\ s\ aib\ o întâlnire cu Jose Manuel Barroso, în 17 septembrie
Premierul Victor Ponta urmeaz\ s\ aib\ o întrevedere cu pre[edintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, în 17 septembrie, potrivit unor surse oficiale. Conform surselor citate, întâlnirea ar urma s\ aib\ loc la Bruxelles.
Pre[edintele CE urmeaz\ s\ aib\ de asemenea o întrevedere, în 14 septembrie, cu pre[edintele Traian B\sescu. t

Vezi si

Ligia Deca este propusă de liberali pentru postul de ministru al Educației. Ea este consiliera lui Iohannis

Biroul Politic Național al PNL a decis, luni, prin vot, ca Ligia Deca să fie …

One comment

  1. you are a big SHIT !