Tuesday , October 3 2023

Directorii colegiilor de Arta si de Informatica, schimbati ieri din functii

N prof. Sabina Roman a fost `nlocuit\ de la conducerea Colegiului de Art\ “Ciprian Porumbescu” Suceava cu predecesoarea ei, Marielena Pancu, care mai are patru ani p=n\ la pensie, iar `n locul prof. Lucian Lungu a fost ales ca director prim, ieri, `n Consiliu Profesoral, Virginel Iordache n zilele acestea se definitiveaz\ lista directorilor primi [i adjunc]i care vor fi `nlocui]i din func]ie sau care vor ocupa `n continuare postul cu delega]ie
Ca `n fiecare an, la `nceputul lunii septembrie, Inspectoratul {colar Suceava verific\ situa]ia tuturor directorilor de unit\]i [colare astfel `nc=t celor care le-a expirat mandatul s\ li se dea o decizie prin care se specific\ faptul c\ postul este ocupat prin delega]ie, p=n\ la organizarea unui concurs, iar al]ii sunt schimba]i din func]ie. La `nceputul anului trecut pentru 106 directori primi [i adjunc]i s-au emis decizii cu delega]ie sau au fost renumi]i `n func]ie.
Ziua de ieri a contabilizat dou\ `nlocuiri din func]ia de director prim, care s-au l\sat cu ecou `n `nv\]\m=ntul sucevean, una dintre ele fiind total nea[teptat\. Este vorba despre directorul Colegiului de Art\ “Ciprian Porumbescu” Suceava, prof. Sabina Roman, care, dup\ cinci ani de mandat, a fost `nlocuit\ cu predecesoarea sa, Marielena Pancu. Aceasta mai are patru ani p=n\ la pensie [i a r\mas vie `n memoria sucevenilor, [i nu numai, ca fiind subiectul unei farse a celebrului Buzdugan, `n urm\ cu c=]iva ani. Atunci, directoarea Pancu a fost contactat\ telefonic de Buzdugan, care se d\dea drept un comerciant de mu[tiucuri (pies\ deta[abil\, de ebonit\, de os sau de metal, la instrumentele muzicale de suflat, prin
Virginel Iordache, noul director al Colegiului de Informatica
care se sufl\, n.red.), numai c\ termenul folosit de el avea conota]ii explicit sexuale, iar directoarea Colegiului de Art\ de la acea vreme nu s-a prins c\ individul de la cel\lalt cap\t al firului `nlocuise termenul “mu[tiuc” cu un al
tul, care nu avea nicio leg\tur\ cu instrumentele muzicale.
“Am fost sunat\ azi (ieri, n.red.) la ora 11.00 de cei de la Inspectorat pentru ca la ora 13.00 s\ convoc pe toat\ lumea `n Consiliu Profesoral. Mi s-a prezentat decizia de `ncetare din func]ie, mi s-a mul]umit pentru munca depus\ [i a fost numit\ ca director doamna Pancu Marielena, cea care a fost directorul [colii `naintea mea. Am fost director din 22 septembrie 2005, pe 19 iunie anul acesta mi s-a `ncheiat mandatul [i am fost numit\ cu delega]ie p=n\ la sf=r[itul anului `n curs, nu mai mult. Azi (ieri, n.red.) s-a produs aceast\ schimbare. Eu, personal, nu [tiu motivele pentru care am fost `nlocuit\”, a declarat Sabina Roman.
Sabina Roman, fosta directoare a Colegiului de Arta
Dac\ `n cazul fostei directoare a Colegiului de Art\ schimbarea din func]ie a fost oarecum nea[teptat\, `n cazul prof. Lucian Lungu, directorul Colegiului de Informatic\ “Spiru Haret” Suceava, lucrurile au urmat, oarecum, calea fireasc\. ~nc\ din anul 2008 acesta [i-a manifestat inten]ia de a ocupa o catedr\ la Colegiul “{tefan cel Mare” Suceava, preciz=nd c\, dac\ colegii de la Colegiul de Informatic\ vor dori schimbarea sa din func]ia de director, el va pleca. Anul trecut acesta a ob]inut catedra vizat\ la colegiul s\u de suflet, al c\rui absolvent este, astfel c\ `nlocuirea sa cu prof. Virginel Iordache nu a fost o surpriz\, ci mai degrab\ o confirmare.
“Azi (ieri, n.red.) a avut loc Consiliul Profesoral `n care s-a votat ca eu s\ fiu director prim al Colegiului”, a men]ionat Virginel Iordache.
Potrivit inspectorului general Petru Carcalete, zilele acestea se definitiveaz\ lista directorilor primi [i adjunc]i care vor fi `nlocui]i din func]ie sau care vor ocupa `n continuare postul cu delega]ie, urm=nd a fi f\cut\ public\ la final. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Au început probele de furnizare a căldurii în municipiul Suceava

Thermonet a anunțat că începe, ca urmare a scăderii accentuate a temperaturilor exterioare în timpul …

No comments

  1. Am fost ieri martor la o golanie marca PCR,
    « alegeri democratice », « dorinta dacdrelor didactice », sunt cuvinte ale generalului Carcalete date presei. Ha, Ha, Totul a fost un aranjament de proasta calitate intre Iordache si Carcalete pentru debarcarea lui Lungu. Sigur ca aceasta cale este cea mai sigura, dorinta poporului este litera de lege si mai presus de orice aranjament de natura politica, ar fi cuvintele domnului Carcalete. Cunoastem personajul si stim istoricul relatiilor de colaborare dintre cei doi inca din timpurile in care Carcalete era director la un liceu din Radauti. Domnule Carcalete, multumim mult, de acum trebuie sa ne gandim serios sa plecam din aceasta scoala.

  2. Iordache are acum o consolare in plus. Procesul mizerabil pe care il are inca cu sotia sa (pe 11.09.2010 a treia infatisare), faptul ca fiul sau i-a intors spatele, faptul ca amanta il asteapta de ani buni sa se desparta sunt realitati ale acestul individ nefericit. Dorinta de a reveni la functia de director la Informatica l-a macinat de ani buni si de aceea este capabil de orice. Si uite ca a reusit.