Saturday , January 28 2023

Becuri ecologice si panouri solare de 50.000 de euro in comuna Udesti

Comuna Ude[ti a beneficiat de o sponsorizare de 50.000 de euro. în becuri ecologice [i panouri solare dupa ce  Consiliul Local a aprobat construirea unui parc eolian în Lunca Sucevei. Primarul comunei, S\vel Botezatu a declarat c\  potrivit unui parteneriat încheiat între comuna [i SC Wind Energy North East SRL Ciprian Porumbescu  pe raza localit\]ii se va construi un parc eolian, suprafa]a  de teren pusa la dispozi]ie de Consiliul Local fiind de 750 de ha p\[une, iar firma respectiva va face construc]ia. Potrivit acordului semnat între cele doua p\r]i, anual Prim\ria va fi sponsorizata cu 60.000 de euro, bani ce vor intra în bugetul comunei.  Locuitorii  nu vor avea interzis la p\[unatul animalelor în acea zon\. “Noi nu particip\m la pierderile firmei, daca acestea vor fi înregistrate, iar pentru început am primit o sponsorizare în valoare de 50.000 de euro, în echipamnete [i tehnologie de energie verde.  Aceasta s-a materializat în 55 de becuri [i panouri solare”, ne-a spus edilul comunei.  35 dintre acestea au fost amplasate în centrul comunei, la fiecare [coala [i biseric\, indiferent de religie, [i centrele culturale, iar p=na la sf=r[itul anului  vor fi instalate [i celelalte. “De [apte luni au început sa faca m\sur\tori ale intensit\]ii v=ntului iar daca acestea sunt confome cu cern]ele lor, investi]ia va începe anul viitor. Dupa amortizarea cheltuielilor [i a investi]iei, Prim\ria va beneficia de o cota parte din profit. “At=ta timp c=t o investi]ie aduce venit la bugetul comunei, nu avem dec=t de c=[tigat”, a mai precizat S\vel Botezatu. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 120 de polițiști suceveni, cu 45 de mașini, prezenți pe șosele, pentru monitorizarea și fluidizarea traficului. Recomandări pentru șoferi în condiții de iarnă

Peste 120 de polițiști și 45 de autospeciale de poliție se află pe drumurile publice …