Saturday , April 20 2024

Becuri ecologice si panouri solare de 50.000 de euro in comuna Udesti

Comuna Ude[ti a beneficiat de o sponsorizare de 50.000 de euro. în becuri ecologice [i panouri solare dupa ce  Consiliul Local a aprobat construirea unui parc eolian în Lunca Sucevei. Primarul comunei, S\vel Botezatu a declarat c\  potrivit unui parteneriat încheiat între comuna [i SC Wind Energy North East SRL Ciprian Porumbescu  pe raza localit\]ii se va construi un parc eolian, suprafa]a  de teren pusa la dispozi]ie de Consiliul Local fiind de 750 de ha p\[une, iar firma respectiva va face construc]ia. Potrivit acordului semnat între cele doua p\r]i, anual Prim\ria va fi sponsorizata cu 60.000 de euro, bani ce vor intra în bugetul comunei.  Locuitorii  nu vor avea interzis la p\[unatul animalelor în acea zon\. “Noi nu particip\m la pierderile firmei, daca acestea vor fi înregistrate, iar pentru început am primit o sponsorizare în valoare de 50.000 de euro, în echipamnete [i tehnologie de energie verde.  Aceasta s-a materializat în 55 de becuri [i panouri solare”, ne-a spus edilul comunei.  35 dintre acestea au fost amplasate în centrul comunei, la fiecare [coala [i biseric\, indiferent de religie, [i centrele culturale, iar p=na la sf=r[itul anului  vor fi instalate [i celelalte. “De [apte luni au început sa faca m\sur\tori ale intensit\]ii v=ntului iar daca acestea sunt confome cu cern]ele lor, investi]ia va începe anul viitor. Dupa amortizarea cheltuielilor [i a investi]iei, Prim\ria va beneficia de o cota parte din profit. “At=ta timp c=t o investi]ie aduce venit la bugetul comunei, nu avem dec=t de c=[tigat”, a mai precizat S\vel Botezatu. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …