Saturday , December 10 2022

Concedieri colective la primariile din judet

Seful Inspectoratului Teritorial de Munca Suceava, Ionut Cretuleac

N pentru a reduce cheltuielile de personal, [ase prim\rii au notificat la Inspectoratul Teritorial de Munc\ Suceava faptul c\ vor proceda la concedierea colectiv\ a peste 150 de salaria]i, majoritatea fiind asisten]i personali ai persoanelor cu handicap

Mai multe prim\rii din jude]ul Suceava au `nceput disponibiliiz\rile de personal `n urma unor noi prevederi legale. Potrivit [efului Inspectoratului Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava, Ionu] Cre]uleac, motivul pentru care s-ar face aceste disponibiliz\ri colective `n urma c\rora peste 150 de oameni nu vor mai primi salarii de la prim\riile pe a c\ror state de plat\ figurau p=n\ nu demult `l reprezint\ standardele de cost.
Conform comunic\rilor trimse la ITM Suceava `n luna februarie, cinci primr\ii din jude] au anun]at institu]ia respectiv\ c\ vor disponibiliza 108 din cei 208 de salaria]i. Grosul disponibiliz\rilor este la Prim\ria comunei Gr\nice[ti care va renun]a la 34 din cei 51 de salaria]i [i Prim\ria ora[ului Frasin care urmeaz\ a disponibiliza 32 din cele 61 de persoane `ncadrate. La acestea se mai adaug\ Prim\ria comunei Dolhe[ti unde vor fi disponibilizate 11 din cele 26 de persoane angajate, Prim\ria copmunei Iaslov\] unde 17 din cei 32 de salaria]i vor fi sco[i din schema de personal pe c=nd la Prim\ria comunei B\lc\u]i vor fi disponibilizate 14 din cele 38 de persoane.
Potrivit lui Ionu] Cre]uleac, mai toate notific\rile se refereau la disponibilizarea asisten]ilor persoanelor cu handicap. Spre exemplu, primarul ora[ului Frasin, Marinel B\lan, a declarat c\ Prim\ria va renun]a la plata ajutoarelor doar pentru asisten]ii persoanelor cu handicap. „P=n\ nu demult, [i unii [i ceilal]i primeau bani. Acum vor primi bani de la stat doar persoanele cu handicap”, a declarat Marinel B\lan, ad\ug=nd c\ este posibil ca acestea s\ angajeze, `n m\sura `n care dispun de resurse financiare, asisten]i personali.
Data preconizat\ a `ncet\rii raporturilor de munc\ este de 1 aprilie `n cazurile de la Gr\nice[ti, Frasin [i Iaslov\]. Pe de alt\ parte, la B\lc\u]i este preconizat\ `ncetarea raporturilor de munc\ `ncep=nd cu data de 15 aprilie, pe c=nd la Dolhe[ti este preconizat\ data de 24 martie.
De asemenea, `n luna martie, la ITM Suceava a fost notificat\ inten]ia Prim\riei ora[ului Dolhasca de a concedia colectiv un num\r de 48 de persoane. Conform adresei trimis\ la ITM Suceava, Prim\ria ora[ului Dolhasca vrea ca s\ trimit\ `n [omaj to]i asisten]ii personali ai persoanelor cu handicap. Motivul invocat `n adresa comunicat\ la ITM `l constituie dificult\]ile economice. Interesant este c\, `n adresa respectiv\, la rubricile privind criteriile dup\ care se vor face disponibiliz\rile [i m\surile de reducere a cheltuielilor este specificat „nu este cazul”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …

No comments

  1. Nu cred ca este o solutie sa se disponibilizeze personalul in aceste momente.
    Cati din cei disponibilizati mai gasesc un loc de munca?
    Rentabilizarea activitatii se poate face cand economia functioneaza.Tocmai acest lucru nu este inteles de catre actualii conducatori, care practic au blocat si mai mult motoarele economiei.