Monday , June 21 2021

Tag Archives: zona

De unde vine sentimentul de frica

Complexul amigdalian, o zonă din creier, joacă un rol cheie în declanşarea sentimentului de frică – considerat o emoţie esenţială pentru a supravieţui -, au anunţat cercetătorii de la Universitatea Iowa (SUA). Studiul a fost realizat pe un pacient special, o femeie care nu mai recunoştea senzaţia de teamă afişată …

Mai mult »

Miniştrii de Finanţe din zona euro nu vor suplimenta pentru moment mecanismul de ajutor al regiunii

Miniştrii de Finanţe din zona euro au convenit că, pentru moment, nu este nevoie de majorarea fondurilor mecanismului destinat protejării uniunii monetare, în pofida riscurilor care continuă să ameninţe planurile de ajutor pentru Irlanda şi Grecia. “Nu este nevoie de o majorare imediată”, a declarat preşedintele Eurogroup, Jean-Claude Juncker, după …

Mai mult »

Primarul Sucevei insista pentru crearea unei zone metropolitane dupa model francez

N de[i legisla]ia actual\ nu permite `nfiin]area unei arii metropolitane deoarece Suceava este municipiu de rang doi, potrivit lui Ion Lungu s-ar putea `nfiin]a o funda]ie din care, dup\ un model francez aplicabil ora[ului Laval – a c\rui popula]ie este c=t jum\tate din cea a Sucevei -, s\ fac\ parte …

Mai mult »

Consultanta pentru zona metropolitana a Sucevei, din Laval – Franta

N primarul Ion Lungu a semnat s=mba\t\ acordul de `nfr\]ire `ntre ora[ele Suceava [i Laval n Guillaume Garot, primarul francez al Laval-ului, a garantat consultan]\ pentru pentru dezvoltarea unei zone metropolitane `mprejurul municipiului Suceava n zona metropolitan\ sucevean\ ar urma s\ cuprind\, pe l=ng\ municipiul re[edin]\ de jude], localit\]ile Salcea, …

Mai mult »