Friday , January 21 2022

Tag Archives: profesori

Profesorii din patru licee sucevene au protestat din nou in fata Palatului Administrativ

N reprezentan]ii Consiliului Jude]ean au transmis c\ se caut\ solu]ii pentru rezolvarea problemei pl\]ii salariilor n secretarul general al FSLI, Liviu Pop, prezent `n mijlocul protestatarilor, a declarat c\ o solu]ie privind deblocarea acestei situa]ii ar fi transferarea unor sume de bani din bugetul alocat trimestrului al treilea n [eful …

Mai mult »

Protest inedit al profesorilor ramasi fara lefuri

N dou\ sute de cadre didactice s-au plimbat `n cerc, timp de o or\, `n jurul Palatului Administrativ n „am avertizat c\ nu au aprobare pentru protest sau pentru pichetare. Ceea ce au f\cut `n zona Prefecturii nu se `ncadreaz\ `n niciuna din formele men]ionate de lege ca fiind proteste”, …

Mai mult »

Liceul Alimentar sparge greva profesorilor

N liderul sindical Emil Sahleanu spune c\ au fost solicit\ri din partea colegilor profesori s\ se reia orele [i neag\ zvonurile c\ ar fi vorba de o presiune de la conducerea jude]ean\ a Sindicatului „Spiru Haret” Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\ este una din pu]inele unit\]i de `nv\]\m=nt din municipiul …

Mai mult »

Lungu a cerut alocarea a patru milioane de lei pentru plata salariilor profesorilor

N primarul Sucevei a precizat c\, de[i asigurarea de fonduri pentru plata salariilor la personalul din unit\]ile de `nv\]\m=nt nu este atribu]ia direct\ a municipalit\]ii, a f\cut demersuri `n acest sens din solidaritate cu cadrele didactice n potrivit lui Ion Lungu, ministrul Educa]iei ar fi spus c\ solu]ionarea acestei probleme …

Mai mult »

“Lacatul pe scoala!”

N au scandat ieri cei peste 200 de profesori care au protestat la Prefectura Suceava, nemul]umi]i c\ nu [i-au primit integral salariile n protestul a fost spontan, mai mul]i salaria]i ai institu]iilor de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava refuz=nd s\ `[i ia salariile primite doar `n cuantum de 25% [i, dup\ …

Mai mult »

In 60 de localitati din Suceava nu s-au putut plati integral salariile angajatilor din invatamant

N `ntr-o bun\ parte din acestea s-au `ncasat salarii de 20-30% pentru luna februarie iar `n altele nu s-au luat deloc n 80 de miliarde de lei vechi ar fi fost suma necesar\ pentru plata integral\ a salariilor din `nv\]\m=ntul preuniversitar sucevean aferent\ lunii februarie n sindicatele avertizeaz\ c\ profesorii …

Mai mult »

Profesorii din judeţele Suceava şi Botoşani ameninţă cu închiderea şcolilor

Membrii organizaţiilor sindicale din judeţele Suceava şi Botoşani afiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), respectiv circa 13.000 de cadre didactice, ameninţă cu închiderea şcolilor dacă nu vor primi integral salariile pe februarie. Sindicaliştii spun că, potrivit datelor transmise de către direcţiile generale ale finanţelor publice din cele două …

Mai mult »

Nu sunt bani pentru asigurarea salariilor profesorilor suceveni pana la sfarsitul anului

N pentru ca drepturile salariale legale [i cele dob=ndite `n instan]\ s\ fie onorate, ar mai trebui aproape 100 de milioane de lei, pe l=ng\ prevederile bugetare n inspectorul general al ISJ Suceava, Petru Carcalete, a explicat c\, `n conformitate cu bugetul alocat anul acesta pentru plata angaja]ilor din `nv\]\m=ntul …

Mai mult »

Trezorierii nu au scapat de plangerile penale din partea dascalilor

N de[i angaja]ii din `nv\]\m=ntul sucevean care au hot\r=ri `n instan]\ `n favoarea lor [i-au primit, pe moment, drepturile, ac]iunile sindicale continu\ n conducerile trezoreriilor sunt sanc]ionate prin pl=ngeri penale pentru `nt=rzierile pl\]ii salariilor, dar [i preventiv, ca astfel de lucruri s\ nu se mai `nt=mple n “Pe noi ne …

Mai mult »

Profesorii protestatari isi vor incasa salariile incepand de astazi

N “Cadrele didactice `[i vor primi salariile conform legisla]iei `n vigoare [i a hot\r=rilor judec\tore[ti”, a confirmat ieri inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete n “Vom continua s\ depunem pl=ngeri penale fiindc\ lumea este nemul]umit\ pentru aceast\ `nt=rziere a pl\]ii salariilor”, declar\ liderul sindical Gheorghe {orodoc Inspectorul general al …

Mai mult »