Tuesday , November 30 2021

Tag Archives: profesori

Flutur spune ca Guvernul ar putea reglementa din nou drepturile salariale ale cadrelor didactice

N „Unii profesori, care au luat salariile `n ianuarie [i chiar [i `n februarie pe legea veche, au m=ncat fondul de salarii din trimestrul unu, iar ceilal]i nu au apucat s\ mai ia nimic. Aici este problema, pentru c\ finan]area este per capita”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe …

Mai mult »

Preda, Voinescu şi Macovei vor taxe mai mici, pensii sustenabile, salarii mărite la medici şi profesori

Cristian Preda, Sever Voinescu şi Monica Macovei susţin, în platforma lansată miercuri, reducerea ca număr şi în cuantum a taxelor şi a impozitelor, un sistem de pensii sustenabil, astfel ca pensiile de stat să nu fie în pericol, dar şi salarii mărite până în 2012 pentru medici şi profesori. Cei …

Mai mult »

Profesorii suceveni, disperati ca vor ramane fara salarii in mai si in lunile de vara

N peste 200 de profesori s-au adunat din nou, ieri, `n fa]a Prefecturii Suceava, hot\r=nd, `n cele din urm\, continuarea grevei n nemul]umi]i de hot\r=rea ministrului Educa]iei, Daniel Funeriu, cadrele didactice au cerut demisia acestuia [i au scandat minute `n [ir lozinci `mpotriva lui n profesorii se vor confrunta cu …

Mai mult »

Profesorii suceveni refuza sa reinceapa cursurile

N profesorii vor relua cursurile c=nd `[i vor primi salariile, inclusiv cei 33% c=[tiga]i `n instant\ `n 2010 n ace[tia cred c\ bugetul va r\m=ne neacoperit `n perioada verii, c=nd le va fi greu s\ se organizeze pentru a protesta n liderul sindicatului “Spiru Haret”, Constantin Cernica, `i `ndeamn\ `ns\ …

Mai mult »

Greva profesorilor continua, in ciuda eforturilor de a zadarnici protestele pentru neplata salariilor

N peste 200 de profesori au protestat ieri `n fa]a Prefecturii Suceava, hot\r=nd continuarea grevei n luni, dou\ autocare cu profesori se vor deplasa la Bucure[ti, unde vor continua protestele [i negocierile n nemul]umi]i de atitudinea liderilor de sindicat, profesorii au cerut demisia acestora Peste 200 de cadre didactice sucevene …

Mai mult »

Profesorii din patru licee sucevene au protestat din nou in fata Palatului Administrativ

N reprezentan]ii Consiliului Jude]ean au transmis c\ se caut\ solu]ii pentru rezolvarea problemei pl\]ii salariilor n secretarul general al FSLI, Liviu Pop, prezent `n mijlocul protestatarilor, a declarat c\ o solu]ie privind deblocarea acestei situa]ii ar fi transferarea unor sume de bani din bugetul alocat trimestrului al treilea n [eful …

Mai mult »

Protest inedit al profesorilor ramasi fara lefuri

N dou\ sute de cadre didactice s-au plimbat `n cerc, timp de o or\, `n jurul Palatului Administrativ n „am avertizat c\ nu au aprobare pentru protest sau pentru pichetare. Ceea ce au f\cut `n zona Prefecturii nu se `ncadreaz\ `n niciuna din formele men]ionate de lege ca fiind proteste”, …

Mai mult »

Liceul Alimentar sparge greva profesorilor

N liderul sindical Emil Sahleanu spune c\ au fost solicit\ri din partea colegilor profesori s\ se reia orele [i neag\ zvonurile c\ ar fi vorba de o presiune de la conducerea jude]ean\ a Sindicatului „Spiru Haret” Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\ este una din pu]inele unit\]i de `nv\]\m=nt din municipiul …

Mai mult »

Lungu a cerut alocarea a patru milioane de lei pentru plata salariilor profesorilor

N primarul Sucevei a precizat c\, de[i asigurarea de fonduri pentru plata salariilor la personalul din unit\]ile de `nv\]\m=nt nu este atribu]ia direct\ a municipalit\]ii, a f\cut demersuri `n acest sens din solidaritate cu cadrele didactice n potrivit lui Ion Lungu, ministrul Educa]iei ar fi spus c\ solu]ionarea acestei probleme …

Mai mult »

“Lacatul pe scoala!”

N au scandat ieri cei peste 200 de profesori care au protestat la Prefectura Suceava, nemul]umi]i c\ nu [i-au primit integral salariile n protestul a fost spontan, mai mul]i salaria]i ai institu]iilor de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava refuz=nd s\ `[i ia salariile primite doar `n cuantum de 25% [i, dup\ …

Mai mult »