Friday , January 21 2022

Tag Archives: profesori

Dupa un “protest spontan”, profesorii suceveni isi vor primi salariile conform legii

N dup\ ce au protestat ore `ntregi `n fa]a Trezoreriei [i Prefecturii, profesorii de la mai multe [coli sucevene au ob]inut promisiunea de la prefectul Sorin Popescu c\ vor primi, `ncep=nd de m=ine, salariile a[a cum au fost c=[tigate `n instan]\ n “a[tept\m s\ o vedem [i pe asta”, spune …

Mai mult »

Dezbinarea dascalilor

N angaja]ilor [colilor din jude] care nu au cerut `n instan]\ confirmarea veniturilor stabilite anterior prin lege le-au fost `nc\rcate cardurile n cei care au invocat respectarea hot\r=rilor judec\tore[ti mai au de a[teptat, p=n\ c=nd se vor pune de acord [efii de la Trezorerie cu cei de la ISJ [i …

Mai mult »

Profesorii de gradul I cu vechime de peste 25 de ani beneficiază de reducerea normei didactice

Profesorii de gradul I cu o vechime de peste 25 de ani beneficiază de reducerea normei didactice (16 ore faţă de 18 ore normal) până la sfârşitul acestui an şcolar, se arată în măsurile tranzitorii ale Ministerului Educaţiei. Măsurile tranzitorii publicate în Monitorul Oficial prevede că directorii sau alte cadre …

Mai mult »

Sute de plângeri penale pentru abuz depuse de profesori împotriva a doi secretari de stat din Ministerul Educatiei

N liderul Sindicatului din Înv\]\mânt “Bucovina” R\d\u]i, Gheorghe {orodoc, a declarat c\ în cursul zilei de miercuri au fost depuse la Parchetul Judec\toriei Suceava 200 de plângeri penale din partea cadrelor didactice sau liderilor sindicali din [coli împotriva a doi secretari de stat, Iulia Adriana Oana Badea [i Gyorgy Andras …

Mai mult »

Sindicatele sustin ca peste 2800 de profesori suceveni risca sa nu-si primeasca salariile pe ianuarie

N liderii sindicatelor “Pro Educa]ia” [i ai Sindicatului Independent Înv\]\mânt “Bucovina” R\d\u]i sus]in c\ s-a ajuns la o stare conflictual\ privind plata salariilor angaja]ilor din înv\]\mântul preuniversitar, în condi]iile în care unele [coli nu au putut pl\ti salariile angaja]ilor lor întrucât Trezoreriile nu au virat sumele aferente unit\]ilor care nu …

Mai mult »

Cadrele didactice de la Scoala cu clasele I-VII Salcea au luat cu asalt Primaria

N profesorii  sus]in c\, la nivel de jude], `n 50% din unit\]ile de `nv\]\m=nt cadrele didactice [i personalul auxiliar [i-au primit banii c=[tiga]i prin ac]iuni `n instan]\, `ns\ nu toate prim\riile din jude] respect\ aceast\ decizie judec\toreasc\ n Ieri, aproximativ 30 de cadre didactice de la {coala cu clasele I-VIII …

Mai mult »

Doi elevi si doi profesori cu rezultate exceptionale la competitii internationale ar putea deveni cetateni de onoare ai municipiului Falticeni

N este vorba de o elev\ medaliat\ la olimpiada interna]ional\ de astronomie [i astrofizic\, de un elev medaliat la olimpiada de geografie, un profesor care este coordonator al lotului olimpicilor la astronomie [i un alt profesor care se ocup\ de preg\tirea elevului medaliat la olimpiada de geografie n proiectul de …

Mai mult »

Profesorii din Suceava cer drepturi salariale restante de peste 12 milioane de euro

N primarul Ion Lungu a declarat c\ a f\cut o cerere la DGFP pentru alocarea de la bugetul de stat a sumelor ce reprezint\ diferen]e salariale potrivit hot\r=rilor judec\tore[ti, la care se adaug\ peste un milion de euro reprezent=nd necesarul de salarii pentru luna noiembrie Cadrele didactice din municipiul Suceava …

Mai mult »

30 de miliarde de lei vechi – banii necesari pentru plata retroactiva a salariilor profesorilor suceveni, castigatori in instanta

N speran]a ca aceste sume s\ fie `ncasate de cadrele didactice este minim\, Guvernul av=nd preg\tit\ o nou\ ordonan]\ de urgen]\ prin care plata sumelor cuvenite, rezultate din ac]iunile `n instan]\ `mpotriva neaplic\rii legii 221/2008, privind majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50%, se va am=na p=na `n 2012 n Inspectoratul …

Mai mult »

Dupa ce au castigat 60 de procese, 2.200 de profesori din judet au lefuri cu 33% mai mari fata de restul colegilor

N Sindicatul Bucovina R\d\u]i, care ap\r\ interesele cadrelor didactice din `nv\]\m=ntul preuniversitar din zon\, a ob]inut, `n 60 de procese desf\[urate concomitent, c=[tig de cauz\ `n ceea ce prive[te aproape uitata lege 221/2008, care stabilea majorarea cu 50% a salariilor profesorilor n Curtea de Apel Suceava a consfin]it, prin decizie …

Mai mult »