Thursday , October 6 2022

Tag Archives: Moara

Ministrul Mediului viziteaza joi investitia de la noua groapa de gunoi de la Moara

N Laszlo Borbely va fi prezent la lansarea unei campanii de `mp\duriri la Ciprian Porumbescu [i B\l\ceana, finan]at\ de Ministerul Mediului [i P\durilor Laszlo Borbely, ministrul Mediului [i P\durilor va fi prezent ast\zi la Suceava, prilej cu care  va  vizita [antierul gropii ecologice de gunoi din comuna Moara unde lucr\rile …

Mai mult »

Primaria Suceava va plati in urmatorii trei ani aproape un milion de euro pentru groapa ecologica de deseuri de la Moara

~n [edin]a lunar\ a Consiliului Local Suceava va fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii un proiect de hot\r=re privitor la participarea financiar\ a municipalit\]ii la proiectul jude]ean de gestionare integrat\ a de[eurilor. Municipiul re[edin]\ de jude] este prins `n proiect cu amenajarea depozitului ecologic de de[euri menajere de la Moara, …

Mai mult »

Inconstienta si nepasare la volan, in comuna Moara

N un t=n\r din comuna Moara a fost accidentat pe marginea [oselei de c\tre o ma[in\ condus\ de un [ofer aflat sub influen]a b\uturilor alcoolice n [oferul autovehiculului a `ncercat sa fug\ de la locul accidentului, iar dup\ ce a fost oprit de catre un echipaj al poli]iei, a negat …

Mai mult »

USV a alocat din fonduri proprii 200.000 de euro pentru studiul de fezabilitate al Campusului de la Moara

N “Pentru campusul 2 lans\m licita]ia pentru studiul de fezabilitate, `ns\ din buget propriu. La volumul de investi]ii din campusul 2 studiul ar fi trebuit s\ fie de 500.000 de euro, `ns\ noi nu ne permitem dec=t 200.000 de euro. Nu [tim cine va veni [i ce calitate va fi, …

Mai mult »

Intabulare gratuita pentru terenurile de la Moara

Terenurile din comuna Moara vor fi intabulate gratuit. Anun]ul a fost f\cut, ieri, în conferin]a de pres\, de pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur. El a precizat c\, în urma aprob\rii unui proiect al Agen]iei Na]ionale de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\, pentru aceasta fiind alocata o suma de aproximativ doua …

Mai mult »