Wednesday , April 17 2024

USV a alocat din fonduri proprii 200.000 de euro pentru studiul de fezabilitate al Campusului de la Moara

Rectorul USV, Adrian Graur
N “Pentru campusul 2 lans\m licita]ia pentru studiul de fezabilitate, `ns\ din buget propriu. La volumul de investi]ii din campusul 2 studiul ar fi trebuit s\ fie de 500.000 de euro, `ns\ noi nu ne permitem dec=t 200.000 de euro. Nu [tim cine va veni [i ce calitate va fi, dar sper\m s\ putem g\si firme serioase care s\ nu fac\ rabat de la calitate”, a declarat rectorul USV, Adrian Graur
Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava `ncepe noul an universitar sub semnul austerit\]ii `n ceea ce prive[te investi]iile. Cel mai afectat este mega-proiectul campusului 2 ce ar urma s\ fie construit la Moara. Drept urmare, USV este nevoit\ s\ aloce din fonduri proprii suma necesar\ realiz\rii studiului de fezabilitate. Mai mult dec=t at=t, din lips\ de fonduri, de[i ar trebui s\ aloce 500.000 de euro pentru aceast\ parte important\ a proiectului, conducerea Universit\]ii `[i permite doar suma de 200.000 de euro. ~n aceste condi]ii s-ar putea ca la licita]ie s\ participe firme “mai pu]in serioase”, care s\ nu pun\ pre] pe calitate, sau s\ nu se `nscrie nimeni.
“Pentru campusul 2 lans\m licita]ia pentru studiul de fezabilitate, `ns\ din buget propriu. La volumul de investi]ii din campusul 2 studiul ar fi trebuit s\ fie de 500.000 de euro, `ns\ noi nu ne permitem dec=t 200.000 de euro. Nu [tim cine va veni [i ce calitate va fi, dar sper\m s\ putem g\si firme serioase care s\ nu fac\ rabat de la calitate”, a declarat rectorul USV, Adrian Graur.
Amintim c\ noul campus universitar urmeaz\ a fi construit pe cele 30 de hectare de teren pe care Universitatea “{tefan cel Mare” le-a primit la ie[irea din Suceava spre comuna Moara. În noul campus se vor construi spa]ii de înv\]\mânt [i de cazare, o baz\ sportiv\ pentru fotbal, un bazin de înot de dimensiuni olimpice, o sal\ polivalent\ – cu suprafe]e pentru jocul de handbal, volei, baschet, tenis, badminton, gimnastic\, un complex dendrologic – care va con]ine sere, gr\din\ botanic\ [i un parc dendrologic – laboratoare [i centre de cercetare [i o Cas\ a Tineretului. De asemenea, proiectul cuprinde [i construirea a dou\ c\mine studen]e[ti a 300 locuri fiecare, un bloc de apartamente tip ANL, destinat cadrelor tinere care func]ioneaz\ în universitate [i o cantin\ tip restaurant cu 200 de locuri pe serie. Proiectul mai prevede realizarea unui canal pentru canotaj care s\ aib\ lungimea de 500 de metri [i o gr\din\ japonez\ cu un pavilion pentru servitul ceaiului [i cafelei, dar [i o mic\ gr\din\ fran]uzeasc\. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Noi transporturi ilegale de lemn depistate de polițiștii suceveni  

Luni dimineață, la orele 04.45, patrula auto din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, a oprit …