Tuesday , November 28 2023

Primaria Suceava va plati in urmatorii trei ani aproape un milion de euro pentru groapa ecologica de deseuri de la Moara

~n [edin]a lunar\ a Consiliului Local Suceava va fi supus dezbaterii `n vederea aprob\rii un proiect de hot\r=re privitor la participarea financiar\ a municipalit\]ii la proiectul jude]ean de gestionare integrat\ a de[eurilor. Municipiul re[edin]\ de jude] este prins `n proiect cu amenajarea depozitului ecologic de de[euri menajere de la Moara, la acesta `n lucru fiind prima celul\ din cele trei. Primarul Ion Lungu [i-a exprimat speran]a c\ cea aceasta va fi gata p=n\ la finele anului, astfel `nc=t gunoiul s\ nu mai fie dus la Boto[ani. Potrivit primarului, 4,5 milioane de lei vor trebui achitate, e[alonat, `n anii 2011, 2012 `n 2013 reprezent=nd participarea municipalit\]ii sucevene la amplul proiect de gestionare a de[eurilor. Suma a fost calculat\ `n func]ie de popula]ia oficial\ a municipiului re[edin]\ de jude] la data efectu\rii studiului [i anume 106.797 de locuitori. Astfel, `n anul 2011 este preconizat\ alocarea a 1,88 milioane de lei, `n anul 2012 alocarea unei sume de 1,97 de milioane de lei iar `n anul 2013 alocarea unei sume ce trece pu]in peste 680.000 de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …