Friday , July 1 2022

Primarul Sucevei nu are preferinte pentru alegerile locale intr-un tur sau doua

N „Chiar dac\ la Suceava nu se pune problema pentru c\ Gheorghe Flutur mai c=[tig\ deta[at un mandat de pre[edinte al Consiliului Jude]ean, `n alte jude]e situa]ia nu este a[a [i de aceea consider c\ dac\ la nivel na]ional se stabile[te ca alegerile pentru primari s\ se fac\ `n dou\ tururi, atunci la fel ar trebui s\ fie [i pentru pre[edin]ii de consilii jude]ene”, a declarat Ion Lungu

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, nu are niciun fel de preferin]\ dac\ se vor desf\[ura alegerile locale `ntr-un tur sau `n dou\ tururi de scrutin. Aceast\ dezbatere care a pornit la nivel central [i, ulterior, s-a extins la nivel local are ca miz\ modul `n care vor putea fi ale[i primarii `n anul 2012. Potrivit unui proiect de lege care are sus]in\tori `n toate partidele politice, primarii ar urma s\ fie ale[i dintr-un singur tur de scrutin. Pe de alt\ parte, acest proiect de lege ce urmeaz\ a fi supus dezbaterii `n vederea adopt\rii la Camera deputa]ilor, are [i foarte mul]i opozan]i din r=ndurile mai multor partide politice, chiar [i din cele aflate `n arcul de guvernare. ~ntrebat cu privire la modul `n care consider\ c\ ar trebui s\ fie f\cute alegerile pentru func]ia de primar, Ion Lungu – care este pre[edinte al organiza]iei municipale Suceava a PDL [i vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene – a spus c\ `n ceea ce `l prive[te nu `l afecteaz\ nici dac\ alegerile vor avea loc `ntr-un singur tur de scrutin, nici dac\ vor fi organizate dou\ tururi de scrutin. ~n schimb, el este de p\rere c\ ar trebui s\ se aib\ `n vedere o abordare serioas\ [i echitabil\ la nivel na]ional `n care s\ nu fie exclus\ chestiunea alegerii pre[edin]ilor de consilii jude]ene. Din punctul de vedere al primarului Ion Lungu, ar fi mai corect, mai ales acolo unde municipiile re[edin]\ au popula]ie mare ca pondere `n cea a jude]elor, ca alegerile pentru primari [i pre[edin]ii de consilii jude]ene s\ nu difere c\ num\r de tururi de scrutin. „Eu sunt pentru echitate. Dac\ se hot\r\[te ca primarii s\ fie ale[i dintr-un singur tur, atunci ar trebui ca [i pre[edin]ii consiliilor jude]ene s\ fie ale[i tot dintr-un singur tur, cum a fost `n 2008. Dac\ se legifereaz\ ca primarii s\ fie ale[i din dou\ tururi de scrutin, cum a fost `n 2008, atunci [i pre[edin]ii de consilii jude]ene ar trebui s\ fie ale[i `n dou\ tururi de scrutin. Chiar dac\ la Suceava nu se pune problema pentru c\ Gheorghe Flutur mai c=[tig\ deta[at un mandat de pre[edinte al Consiliului Jude]ean, `n alte jude]e situa]ia nu este a[a [i de aceea consider c\ este mai echitabil dac\ la nivel na]ional se stabile[te ca alegerile pentru primari s\ se fac\ `n dou\ tururi, atunci la fel ar trebui s\ fie [i pentru pre[edin]ii de consilii jude]ene [i invers”, a spus Ion Lungu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Unele instituții publice din municipiul Suceava vor reveni la sistemul centralizat de termoficare

O investiție a municipiului Suceava finalizată cu un deceniu în urmă începe să conteze abia …

No comments

  1. Dc nu repari drumurile din sv nici in 14 tururi nu vei fi ales primar, stimate dle lungu, mi-am rupt masina prin oras………………….nu mai stiu ce sa fac. Am ales transportul in comun dar nici acolo nu e extraodinar, sunt niste soferi decupati din filmul taxi II.