Tuesday , May 28 2024

Tag Archives: drumuri

12,6 milioane de lei pentru drumurile si parcarile din cartierul de locuinte pentru tineri din zona Tatarasi

Consiliul Local (CL) Suceava a adoptat, `n [edin]a de ieri, 16 decembrie 2010, un proiect de hot\r=re privind indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investi]ii „Drumuri [i parc\ri cartier de locuin]e pentru tineri zona T\t\ra[i”. Valoarea total\ a investi]iei a fost estimat\ la 12,64 de milioane de lei, inclusiv …

Mai mult »

Prefectul de Suceava cere destituirea sefului Sectiei Campulung Moldovenesc a CNADNR

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, `i ceruse, anterior, prefectului s\ fac\ un comandament la Poiana Stampei privind gestionarea problemei legate de desz\pezirea DN17 `n jude]ul Suceava [i `i ceruse [efului Direc]iei regionale Ia[i a Companiei Na]ionale de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale s\ ia m\suri fa]\ de cei responsabili …

Mai mult »

Drumurile din judet, functionale dupa prima cadere de zapada importanta din aceasta iarna

N poli]i[tii rutieri fac apel la [oferi s\ lase utilajele de desz\pezire s\ `[i fac\ treaba Cantitatea de z\pad\ care s-a a[ternut ieri `n jude], se pare c\ nu a reu[it s\ ia pe nimeni prin surprindere [i mai ales nu a reu[it s\ perturbe foarte r\u traficul auto de …

Mai mult »

Consiliul Judetean Suceava va cere Guvernului sa finanteze modernizarea a trei drumuri

N finan]area drumurilor jude]ene Com\ne[ti – B\l\ceana, Panaci – Glodu [i F\lticeni – Preute[ti ar putea fi ob]inut\ `n cadrul programului guvernamental „10.000 de kilometri de drumuri jude]ene [i locale” Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava prin Direc]ia Jude]ean\ de Drumuri [i Poduri Suceava a ini]iat realizarea documenta]iilor tehnico – economice pentru …

Mai mult »

Modernizari de drumuri si constructii de cladiri publice in valoare de 93,7 miliarde de lei vechi, la Mitocu Dragomirnei

N deschiderea ofertelor de proiectare [i execu]ie la licita]ia anun]at\ pe internet se va face pe 23 noiembrie a.c. Site-ul E- Licitatie.ro a f\cut public ieri anun]ul de organizare a unei licita]ii organizate de Prim\ria Mitocu Dragomirnei, pentru proiectarea [i execu]ia unui proiect integrat cu finan]area european\ prin programul FEADR, …

Mai mult »

Zile faste pentru Directia Judeteana de Drumuri si Poduri

N `n dou\ zile, structura din subordinea Consiliului Jude]ean a `mp\r]it lucr\ri de peste 16 miliarde la [ase firme din jude] Direc]ia Jude]ean\ de Drumuri [i Poduri Suceava, unitate aflat\ `n subordinea Consiliului Jude]ean a fost `n aceast\ s\pt\m=n\ `ntr-o postur\ fast\. Direc]ia a atribuit direct la mai multe firme …

Mai mult »

12,5 milioane de lei au fost donatiile la CJ Suceava pentru repararea infrastructurii afectate de inundatii

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat rectificarea cu fonduri ob]inute din dona]ii pentru `nl\turarea efectelor inunda]iilor din vara acestui an. Astfel, au fost dona]i 437.000 de lei din partea salaria]ilor complexului de la Rovinari, 860.000 de lei de la Electrica Nord [i 138.000 de lei de la RNP. Flutur a …

Mai mult »

Politia Rutiera le cere celor de la Drumurile Nationale sa-si faca treaba

N prima z\pad\ de pe Mestec\ni[ a pus pe jar poli]i[tii rutieri, care au fost nevoiti s\ `ntrerup\ traficul `n zon\, chem=nd oameni de acas\ `n timp ce angaja]ii de la Sec]ia Drumuri Na]ionale C=mpulung Moldovenesc nu s-au ridicat din pat n “ nu este treaba Poli]iei s\ asigure viabilitatea …

Mai mult »

Program guvernamental pentru modernizarea drumurilor judetene si locale

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat `ns\ c\ `n categoria lucr\rilor ce ar putea fi finan]ate de Guvern intr\ [i proiectele pentru care nu a mai fost ob]inut\ finan]are european\ nerambursabil\ prin m\sura 3.2.2 Mai multe trasee de drumuri jude]ene sucevene, dar [i de drumuri locale ar …

Mai mult »

Lucrarile de plombare a drumurilor judetene vor incepe in perioada urmatoare

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava va `ncepe lucr\rile de `ntre]inere a drumurilor jude]ene [I se va axa, `n urm\toarele s\pt\m=ni, pe plomb\ri. Anun]ul a fost f\cut de pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. El a ar\tat c\ p=n\ la sf=r[itul acestui an se vor realiza `n special lucr\ri de plombare a drumurilor …

Mai mult »