Monday , December 4 2023

Politia Rutiera le cere celor de la Drumurile Nationale sa-si faca treaba

Comisarul Liviu Sfichi, seful Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Suceava

N prima z\pad\ de pe Mestec\ni[ a pus pe jar poli]i[tii rutieri, care au fost nevoiti s\ `ntrerup\ traficul `n zon\, chem=nd oameni de acas\ `n timp ce angaja]ii de la Sec]ia Drumuri Na]ionale C=mpulung Moldovenesc nu s-au ridicat din pat n “ nu este treaba Poli]iei s\ asigure viabilitatea drumurilor”, declar\ comisarul Liviu Sfichi, [eful Poli]iei Rutiere Suceava n

Comisarul Liviu Sfichi, [eful Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poli]ie a Jude]ului Suceava a aten]ionat ieri sec]iile de drumuri na]ionale din jude]ul Suceava, cu prec\dere Sec]ia Drumuri Na]ionale C=mpulung Moldovenesc, condus\ de Liliana Dranca, s\ se mobilizeze “`n regim de urgen]\” pentru punerea `n func]ie a utilajelor de desz\pezire, `n condi]iile `n care ninsorile au `nceput deja s\ cad\ iar poleiul pe arterele rutiere na]ionale care traverseaz\ jude]ul Suceava sunt deja un factor frecvent pentru producerea accidentelor, mai ales `n zona de munte.
“Dac\ ei `[i fac treaba, [i noi putem interveni `n timp util pentru a elimina bolcajele `n trafic dar nu [tim de ce `nc\ nu au intervenit cu material antiderapant, pentru a se evita nepl\cerile produse participan]ilor `n trafic, din cauza ambuteiajor cauzate de fenomenele meteo”, a spus comisarul Liviu Sfichi.
~n noaptea de joi spre vineri, `n zona Mestec\ni[ a nins pentru prima dat\ `n acest an. Cu acest prilej, DN17, pe traseul Pojor=ta – Mestec\ni[ –  Iacobeni, por]iune de drum care este administrat\ de Sec]ia Drumuri Na]ionale C=mpulung Moldovenesc nu a fost practicabil. “Nu s-a a[ternut pe [osea niciun strat antiderapant, s-a produs un blocaj `n trafic `n zona Mestec\ni[, de la prima ninsoare. Serviciul public 112 a avut `nro[ite telefoanele de c\tre participan]ii la trafic  care solicitau ajutor din partea autorit\]ilor locale. Poli]ia rutier\ s-a mobilizat, am chemat oameni de acas\ [i din concediu. Am oprit TIR-urile care doreau s\ urce Mestec\ni[ul dinspre Valea Putnei [i din partea cealalt\, de la Iacobeni, p=n\ c=nd s-a reu[it repunerea `n func]iune a circula]iei rutiere. De la Drumurile na]ionale, nu a venit nimeni”, a declarat [eful Poli]iei rutiere Suceava.
Comisarul Liviu Sfichi a mai ar\tat c\ `n conformitate cu OUG 195/2002 – Legea circula]iei, de men]inerea st\rii de viabilitate a drumurilor publice, administratorii sunt responsabili, iar nu poli]i[tii. “Consider c\ un eventual accident rutier produs din cauza ne`ntre]inerii la timp a drumurilor, conduce direct la r\spunderea penal\ sau contraven]ional\ a celor care administreaz\ drumurile. Nu este treaba poli]iei s\ asigure viabilitatea [oselelor din jude]. Noi acord\m sprijin `n situa]ii critice, asigur\m fluen]a traficului rutier `n raza de competen]\, putem lua decizii de `nchidere a unui anumit secot  de drum p=n\ c=nd administratorii drumului restabilesc condi]iile de circula]ie, dar nu avem atribu]ii `n ceea ce prive[te eliminarea z\pezii ori  a poleiului  dep e carosabil”, a mai declarat comisarul Liviu Sfichi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Conferința ”Drogul, calea spre infern”, în Suceava și Rădăuți

Baroul Suceava, în parteneriat cu Instituția Prefectului județului Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, continuă …